Vốn ODA

Vốn ODA – Official Development Assistance ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ 2 nhằm viện trợ các nước châu u phục vụ ngành công nghiệp đã bị chiến tranh tàn phá. Cho đến hiện nay, nguồn vốn vay … Read More

1 2 3 4