ROE Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Tính Chỉ Số Return On Equity

ROE là gì? Return on Equity (Viết tắt là ROE) là Thu nhập ròng của một công ty so với giá trị vốn chủ sở hữu của nó. Cùng taichinh.vip tìm hiểu công thức và cách tính ROE trong doanh nghiệp. Chỉ số ROE bao nhiêu là tốt?

ROE Là Gì

ROE là gì?

Khái niệm và ý nghĩa chỉ số ROE

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính của một công ty thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận của công ty và lợi nhuận của nhà đầu tư. 

ROE minh họa mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra với số tiền mà các cổ đông đã đầu tư và mức độ thành công của đội ngũ quản lý của công ty trong việc biến tiền mặt đưa vào hoạt động kinh doanh thành lợi nhuận và tăng trưởng lớn hơn cho công ty và các nhà đầu tư. ROE càng cao thì hoạt động của công ty càng được sử dụng hiệu quả hơn.

Ý nghĩa quan trọng của chỉ số ROE

Khi tìm kiếm các cổ phiếu tăng giá, điều quan trọng là một công ty có thể tạo ra lợi nhuận như thế nào? Đối với nhiều người, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư ưu tiên các yếu tố cơ bản, điều này rất quan trọng. 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác về việc một công ty kiếm tiền tốt như thế nào. 

ROE là một số liệu hữu ích để đánh giá lợi nhuận đầu tư của một công ty trong một ngành cụ thể. Các nhà đầu tư có thể sử dụng ROE để so sánh ROE của một công ty với mức trung bình của ngành để hiểu rõ hơn về mức độ hoạt động của công ty đó so với các đối thủ cạnh tranh.

Tìm hiểu kỹ một số liệu như ROE có thể cho bạn bức tranh rõ ràng hơn về cổ phiếu nào có bảng cân đối kế toán tốt hơn. ROE cao hơn báo hiệu rằng một công ty sử dụng hiệu quả vốn cổ đông của mình để tạo ra thu nhập. ROE thấp có nghĩa là công ty kiếm được tương đối ít so với vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Công thức tính chỉ Số ROE

Công Thức Tính Chỉ Số ROE

Công thức cơ bản

ROE thường được biểu thị dưới dạng phần trăm (mặc dù đôi khi nó được gọi là tỷ lệ). Công thức phổ biến nhất được sử dụng để tính ROE là chia thu nhập ròng hàng năm cho vốn chủ sở hữu bình quân của cổ đông trong cùng thời kỳ.

ROE = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu của cổ đông 

  • Thu nhập ròng: Đây là thu nhập của công ty sau khi trừ đi các khoản chi phí. Thu nhập ròng hàng năm của một công ty được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Vốn chủ sở hữu của cổ đông: Đây là quyền sở hữu của các cổ đông đối với tài sản của công ty, sau khi các khoản nợ của công ty được thanh toán. Vốn chủ sở hữu của cổ đông được báo cáo trên bảng cân đối kế toán.

Các biến thể từ Công thức tính ROE cơ bản

  • Để xác định lợi nhuận trên vốn cổ phần phổ thông (ROCE), hãy trừ cổ tức ưu đãi khỏi thu nhập ròng và trừ cổ tức ưu đãi khỏi vốn cổ đông, hoặc ROCE = thu nhập ròng – cổ tức ưu đãi / vốn cổ phần thường.
  • ROE cũng có thể được tính bằng cách lấy thu nhập ròng chia cho  vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông. Vốn chủ sở hữu cổ đông bình quân được tính bằng cách cộng vốn chủ sở hữu của cổ đông vào đầu kỳ với vốn chủ sở hữu của cổ đông cuối kỳ và chia kết quả cho hai.
  • Một cách tiếp cận khác là tính toán sự thay đổi của ROE trong một thời kỳ cụ thể bằng cách sử dụng số liệu vốn chủ sở hữu của cổ đông từ đầu kỳ làm mẫu số để xác định ROE đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của cổ đông có thể được sử dụng làm mẫu số để xác định ROE cuối kỳ. Tính toán ROE đầu kỳ và cuối kỳ giúp các nhà đầu tư thấy được sự thay đổi của khả năng sinh lời trong kỳ.

Chỉ số ROE bao nhiêu là tốt?

Chỉ Số ROE Bao Nhiêu Là Tốt

Trong một số ngành, các công ty có nhiều tài sản hơn – và thu nhập cao hơn – so với các ngành khác, do đó ROE rất khác nhau giữa các lĩnh vực. Vì vậy, ROE xấu hay tốt phụ thuộc ROE trung bình trong lĩnh vực của công ty đó.

Ví dụ: dữ liệu do Đại học New York xuất bản đặt ROE trung bình cho trực tuyến công ty bán lẻ ở mức 27,05%. 

Nhưng nó chỉ là 2,93% trong ngành công nghiệp quảng cáo. Các nhà đầu tư có hiểu biết sẽ tìm kiếm các công ty có ROE cao hơn mức trung bình so với các công ty cùng ngành.

Hạn chế của ROE

Hạn Chế Của ROE

Mặc dù là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư chứng khoán, nhưng ROE không phải lúc nào phản ánh toàn cảnh câu chuyện.

  • ROE có thể gây hiểu nhầm là thấp đối với các công ty mới, nơi có nhu cầu vốn lớn khi thu nhập có thể không cao lắm. Tương tự, một số yếu tố, chẳng hạn như gánh nợ vượt mức, có thể làm tăng ROE của một công ty trong khi gây ra rủi ro đáng kể. 
  • Một hạn chế khác của ROE là nó có thể bị bóp méo một cách cố ý bằng cách sử dụng các lỗ hổng kế toán. Thu nhập tăng cao hoặc tài sản ẩn ngoài bảng cân đối kế toán có thể tăng ROE và làm cho một công ty trông có vẻ sinh lợi hơn so với thực tế. 

Do những hạn chế này, nhà đầu tư siêng năng nên tiến hành phân tích đầy đủ về hoạt động tài chính của một công ty bằng cách sử dụng ROE làm một trong số các thước đo bênh cạnh ROA, ROIC, EPS

Kết luận

Đây là hướng dẫn của Tài Chính VIP về lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE là gì), công thức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và những ưu và nhược điểm của số liệu tài chính này. Follow chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *