Chính sách bảo mật này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty với khách hàng. Trước khi quyết định sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi khách hàng cần phải xác nhận đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung được trình bày trong Chính sách bảo mật này. Vui lòng đọc cẩn thận và đầy đủ Chính sách bảo mật ở dưới đây để hiểu rõ hơn những gì mà chúng tôi thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng của mình.

Cam kết của khách hàng

Quý khách cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với tất cả nội dung, điều khoản được quy định tại Chính sách bảo mật này.

Khách hàng nhận thức được rằng Công ty chỉ cung cấp dịch vụ cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, khách hàng cam kết thông tin mà mình công cấp cho Công ty là hoàn toàn chính xác và đáp đầy đủ các điều kiện về mặt chủ thể để xác lập giao dịch với Công ty.

Khách hàng cam kết nhận thức đầy đủ về việc mình vẫn có quyền yêu cầu Công ty tạm ngưng hoặc vĩnh viễn ngừng thu thập, sử dụng và chuyển giao một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của mình. Kể cả trong trường hợp Khách hàng đã đồng ý cho

Công ty thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của mình trước đó. Mọi thông tin tin tiết vui lòng liên hệ với hotline của công ty để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết.

Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin ở đây được hiểu là tất cả các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Công ty thông qua bất kỳ phương tiện, cách thức nào trong từng thời kỳ và cả những thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Công ty.
Thông tin thu thập sẽ bao gồm Thông tin cá nhân của khách hàng và Thông tin của người thân/người liên hệ của khách hàng.

Thông tin cá nhân của khách hàng

Bao gồm thông tin về họ và tên, số điện thoại, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, giới tính, quốc tịch, mẫu chữ ký, chữ ký điện tử, tình trạng hôn nhân, địa chỉ nơi đăng ký thường trú, thông tin nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng, thu nhập hàng tháng.

Thông tin của người thân/người liên hệ của khách hàng

Bao gồm các thông tin như họ và tên, số điện thoại, mối quan hệ giữa khách hàng với người thân/người liên hệ.

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập sẽ được sử dụng nhằm mục đích liên hệ với khách hàng. Cũng như để Công ty thông báo với khách hàng các thông tin liên quan đến dịch vụ nhằm mục đích chăm sóc, phục vụ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Công ty.

Trong trường hợp Công ty không thể liên hệ với Quý khách bằng Thông tin cá nhân của khách hàng thì chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng thông qua Thông tin người thân/người liên hệ của khách hàng.

Theo đó, thông tin của khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích cụ thể như sau:

 • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty
 • Xử lý và thông báo giao dịch cho khách hàng
 • Liên hệ với khách hàng cập nhật thông tin mới nhất cho khách hàng về các dịch vụ
 • Trao đổi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu khác của họ
 • Tiến hàng khảo sát, cung cấp các khuyến mại và truyền thông tiếp thị
 • Giải đáp thắc mắc, ý kiến bình luận hoặc những quan ngại liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Công ty
 • Cung cấp thông tin cho bên thứ ba để xử lý giao dịch của khách hàng. Bên thứ ba là đối tác của Công ty tại thời điểm hiện tại
 • Thực thi các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích của Công ty theo quy định của Pháp luật
 • Nâng cấp dịch vụ của Công ty
 • Các mục đích khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật

Cam kết bảo mật của Công ty

Công ty cam kết các thông tin thu thập quy định tại Chính sách bảo mật đảo bảo theo quy định của Pháp luật. Công ty chỉ được phép sử dụng thông tin ngoài mục đích trong Chính sách bảo mật khi có được sự đồng ý từ khách hàng, hoặc các trường hợp khác theo quy định Pháp luật.

Công ty sẽ thực hiện bảo mật thông tin thu thập bằng nhiều cách khác nhau nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro, sử dụng trái phép, tiếp cận không được cho phép, tiết lộ hoặc điều chỉnh thông tin.

Tất cả thông tin của khách hàng bên thứ ba sẽ được phép truy cập, sử dụng theo quy định của Chính sách bảo mật này và tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của Công ty

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị tất công dẫn đến mất dữ liệu Thông tin thu thập của khách hàng, Công ty sẽ báo có sự việc cho cơ quan có thẩm quyền sử dụng, điều tra theo quy định của Pháp luật và thông báo cho khách hàng.

Đơn vị thu thập và lưu trữ Thông tin thu thập của khách hàng

TÊN CÔNG TY
Địa chỉ: Tầng trệt, 235 Nguyễn Gia Trí, P15, Quận Bình Thạnh, HCM.
Hotline:
Email: Taichinhviponline@gmail.com