Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây và đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản sử dụng mà chúng tôi cung cấp. Hoặc không có đủ hành vi nhân sự đối với quyết định của mình thì vui lòng không nên sử dụng dịch vụ của Công ty.

Điều kiện sử dụng

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ của Công ty, để đảm bảo với các điều khoản sử dụng thì khách hàng cần phải đảm bảo ở độ tuổi từ 18 trở lên, là công dân nước Việt Nam. Khách hàng phải đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự, có thể tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi, giao dịch mà mình thực hiện.

Nếu Quý khách không thỏa mãn các điều kiện trên thì vui lòng không đăng ký, sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp, nếu Quý khách vẫn cố tình cung cấp sai thông tin để được giao dịch thì Công ty có quyền yêu cầu người đại diện pháp luật của bạn chịu mọi trách nhiệm về hành vi, giao dịch mà bạn đã thực hiện.

Điều khoản sử dụng chung

Đối với hoạt động chung

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác, không gian đối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Công ty
 • Được quyền sửa đổi, cập nhật thông tin chính xác khi có bất kỳ thay đổi về thông tin các nhân nào của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 • Được hưởng các chính sách đối với người dùng, tham gia các chương trình khuyến mãi được tổ chức theo thể lệ và điều kiện mà Công ty công bố
 • Thông báo, yêu cầu Công ty xử lý nhanh chóng các hành vi vi phạm giao dịch khi có chứng cứ hợp lệ
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các hợp đồng, giao dịch mà mình đã tiến hành ký kết thông qua hệ thống của Công ty
 • Tuân thủ theo các thỏa thuận về cung cấp và sử dụng dịch vụ theo quy định chung của Pháp luật. Cam kết không tạo điều kiện hay tiếp tay, khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng của Công ty, hoặc vi phạm quy định của Pháp luật
 • Tự bảo mật tài khoản của mình, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai, hoặc làm bất kỳ việc gì gây nguy hiểm cho vấn đề bảo mật tài khoản của mình

Đối với giao dịch

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Khách hàng tiến hành các giao dịch bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng thông qua hệ thống của Công ty.

Giới hạn lãi suất

Khách hàng được tự do trong việc thỏa thuận mức lãi suất áp dụng đối với giao dịch của mình. Tuy nhiên, mức lãi suất đó phải đảm bảo không vượt quá 20% trên một năm.

Quy định đối với khách hàng

 • Khách hàng sẽ được Công ty hướng dẫn các điều kiện, thủ tục để tiến hành giao dịch thành công;
 • Được quyền sử dụng các cổng thông tin, dịch vụ tư vấn và các tiện ích mà Công ty cung cấp để thực hiện các giao dịch, hợp đồng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bản thân;
 • Thanh toán các loại phí theo quy định và thỏa thuận giữa hai bên
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty theo mục đích hợp pháp, phù hợp với các điều khoản sử dụng. Không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi hay mục đích vi phạm pháp luật.

Quyền truy cập của khách hàng

Để có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Công ty, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, và một số thông tin cá nhân khác. Khách hàng cam kết rằng những thông tin cung cấp cho Công ty là chính xác và đầy đủ. Các thông tin này sẽ được Công ty bảo vệ an toàn tuyệt đối theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng không được quyền cung cấp thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu khi đã đăng ký làm thành viên của Công ty cho bên thứ 3 bất kỳ. Nếu bạn vi phạm điều khoản này thì Công ty có quyền xóa tài khoản và cấm khách hàng truy cập vĩnh viễn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản cũng như điều kiện của Công ty cho phép khách hàng sử dụng với mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, khách hàng không được quyền xuất bản lại, sao chép, tải về lưu trữ bất kỳ nội dung, thông tin nào. Ngoại trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính của khách hàng đang sử dụng thực hiện việc này.

Quyền sở hữu thương hiệu

Khách hàng không được phép sử dụng thương hiệu của Công ty khi chưa nhận được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Hành vi nghiêm cấm

Khách hàng chỉ có thể sử dụng dịch vụ Công ty khi tuân thủ các điều khoản sử dụng mà chúng tôi cung cấp. Cam kết không được sử dụng các thông tin này để vụ lợi cho bản thân, hay thực hiện các hành vi trái với quy định của Pháp luật.