Tuyên bố miễn trừ thương hiệu và pháp lý ra đời nhằm đảm bảo quyền lợi giữa Website Tài Chính Vip và Quý Khách hàng. Phạm vi áp dụng bao gồm tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu như xảy ra thiệt hại nằm ngoài Chính sách Bảo mật Thông tin và Điều khoản Sử dụng Dịch vụ.

Phạm vi miễn trừ thương hiệu

Website Tài Chính Vip sẽ không chịu bất kỳ khiếu nại hay yêu sách nào liên quan đến việc sử dụng nguồn thông tin được cung cấp. Bao gồm cả thông tin không chính thống hoặc không đầy đủ.

Tất cả thông tin được trình bày trên trang web này, bao gồm hướng dẫn, kiến thức và các vấn đề liên quan đều do quản trị viên của Webiste Tài chính Vip chia sẻ. Chúng tôi luôn duy trì cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường tài chính – vay vốn. Đảm bảo giới thiệu những cơ sở uy tín, hợp pháp trên trang web. Tuy nhiên Tài Chính Vip sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu có sự cố xảy ra liên quan đến các trang web khác ngoài trang web này.

Tuyên bố Pháp lý

Thông tin được cung cấp tại trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc chia sẻ cho bất kỳ khu vực nào nằm ngoài sự quản lý của Pháp luật Việt Nam. Tất cả quy trình vay vốn, kiến thức truyền tải đều tuân thủ Pháp luật hiện hành. Do đó, Tải Chính Vip không chấp nhận bất kỳ hành vi nào sử dụng thông tin của chúng tôi để làm trái pháp luật.

Không được phép sao chép thông tin tại bất kỳ phần nào trên trang web này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cấp phép của Website Tài Chính Vip.

Tuyên bố miễn trừ thương hiệu và pháp lý có hiệu lực kể từ ngày đăng tải trên trang Web Tài Chính Vip. Nếu có bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào, chúng tôi sẽ cập nhật trực tiếp tại trang này.