Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán Là Gì?

Niêm yết trên sàn chứng khoán là gì? Đây chính là việc một chứng khoán được sở giao dịch chứng khoán chấp nhận niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bạn có thể hiểu rõ hơn về khái niệm này thông qua bài viết ngày hôm nay của Taichinh.vip nhé!

niêm yết trên sàn chứng khoán là gì

Niêm yết trên sàn chứng khoán là gì?

Niêm yết chứng khoán tên tiếng anh là Listing of Securities. Theo quy định tại Khoản 17 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006: “Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán đủ tiêu chuẩn vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán”.

Nói một cách đơn giản, niêm yết chứng khoán là quá trình Sở giao dịch chứng khoán chấp nhận cho tổ chức phát hành chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. 

Điều kiện là công ty này phải đáp ứng các tiêu chuẩn định lượng và định tính do Sở giao dịch chứng khoán đưa ra.

Thông thường, niêm yết chứng khoán bao gồm niêm yết tên của tổ chức phát hành và giá của chứng khoán.

Các loại danh sách cổ phiếu

Danh sách chứng khoán được phân thành các loại sau:

 • Niêm yết lần đầu: Là loại hình niêm yết trong đó chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng, khi tổ chức này đáp ứng các yêu cầu sau. tiêu chuẩn niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán quy định.
 • Niêm yết bổ sung: Là loại hình niêm yết mà Sở giao dịch chứng khoán chấp nhận cho một công ty niêm yết niêm yết cổ phiếu mới phát hành nhằm mục đích huy động vốn hoặc cho các mục đích khác như mua bán và sáp nhập. trả cổ tức, thực hiện chứng quyền hoặc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu…
 • Thay đổi niêm yết: Một loại niêm yết được thực hiện khi một công ty niêm yết thay đổi tên chứng khoán giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị của chứng khoán niêm yết của mình.
 • Niêm yết: Là loại niêm yết mà sàn giao dịch cho phép tổ chức phát hành niêm yết lại các chứng khoán đã bị hủy niêm yết trước đó vì lý do không đáp ứng các tiêu chuẩn. duy trì danh sách.
 • Danh sách cửa sau: Một loại danh sách trong đó một tổ chức được niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc tham gia một liên kết với một tổ chức hoặc nhóm chưa niêm yết. Các thực thể không được liệt kê này giành quyền kiểm soát đối với thực thể được liệt kê.
 • Niêm yết toàn bộ (Dual Listing): Niêm yết toàn bộ là việc niêm yết tất cả các cổ phiếu sau khi đã phát hành ra công chúng trên một sở giao dịch chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài.
 • Niêm yết từng phần: Là hình thức niêm yết một phần tổng số chứng khoán đã phát hành ra công chúng của đợt phát hành đó, phần còn lại chưa hoặc chưa được niêm yết. Kiểu niêm yết này thường xảy ra ở các công ty do Chính phủ kiểm soát. Phần chứng khoán phát hành ra thị trường do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ được niêm yết, trong khi phần do Chính phủ hoặc tổ chức đại diện cho Chính phủ nắm giữ không được niêm yết.

Mục đích của việc niêm yết cổ phiếu

Hoạt động niêm yết chứng khoán được thực hiện nhằm mục đích sau:

 • Thiết lập mối quan hệ giữa Sở giao dịch chứng khoán và tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết. Qua đó, quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.
 • Hỗ trợ sự vận hành ổn định của thị trường chứng khoán và xây dựng niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán thông qua việc lựa chọn chứng khoán niêm yết có chất lượng để giao dịch.
 • Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về tổ chức phát hành chứng khoán
 • Giúp việc xác định giá chứng khoán được thực hiện một cách công bằng. Thông qua việc niêm yết công khai của các tổ chức phát hành, giá chứng khoán được hình thành trên cơ sở cung và cầu chứng khoán.

Tác động của việc niêm yết cổ phiếu

tác động của việc niêm yết cổ phiếu

Khi việc niêm yết chứng khoán được thực hiện sẽ có những tác động thuận lợi và tiêu cực đến các chủ thể có liên quan. Như sau:

Thuận lợi:

– Đối với tổ chức phát hành:

 • Nâng cao uy tín kinh doanh của tổ chức phát hành, đồng thời tăng uy tín đối với các nhà đầu tư do thông tin được công bố công khai, minh bạch.
 • Cải thiện tính thanh khoản của chứng khoán, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng.
 • Giúp định giá thị trường chứng khoán
 • Dễ dàng huy động vốn
 • Được hưởng các ưu đãi về thuế.

– Để với sở giao dịch:

 • Tăng độ tin cậy của sàn giao dịch
 • Giúp tăng khối lượng giao dịch trên sàn
 • Tăng doanh thu cho sàn giao dịch

– Đối với nhà đầu tư:

 • Đảm bảo độ tin cậy của tổ chức phát hành khi quyết định đầu tư vào chứng khoán
 • Hạn chế rủi ro đối với chứng khoán được quản lý
 • Nắm bắt đầy đủ thông tin về tổ chức phát hành chứng khoán

Hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm, niêm yết cổ phiếu cũng có những hạn chế nhất định như:

 • Khi niêm yết chứng khoán, các công ty phải báo cáo với tư cách là công ty đại chúng
 • Hoạt động này sẽ ngăn các công ty mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp

Giải thích các thuật ngữ liên quan đến niêm yết cổ phiếu

Chứng khoán thay đổi niêm yết là như thế nào?

Thay đổi niêm yết, thay đổi niêm yết chứng khoán là thay đổi phát sinh khi công ty niêm yết có sự thay đổi về tên chứng khoán giao dịch, mệnh giá, khối lượng hoặc tổng giá trị chứng khoán niêm yết. trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết là gì?

Thị trường chứng khoán chưa niêm yết là thị trường mua bán chứng khoán đã được phát hành nhưng chưa được niêm yết hoặc giao dịch) trên các sở giao dịch chứng khoán chính thức.

Giá niêm yết cổ phiếu là bao nhiêu?

Giá niêm yết của chứng khoán là giá chào mua, chào bán đã được niêm yết công khai trên thị trường giao dịch tập trung để mua, bán chứng khoán.

Hủy niêm yết chứng khoán là gì?

Hủy niêm yết chứng khoán là việc tự nguyện hoặc bắt buộc loại bỏ một chứng khoán đã niêm yết khỏi sở giao dịch chứng khoán.

Qua bài viết này, Taichinh.vip muốn giúp các bạn hiểu được Niêm yết trên sàn chứng khoán là gì. Bên cạnh đó là những thông tin liên quan tới khái niệm này. Nếu bạn cảm thấy nội dung mà chúng tôi cung cấp là hữu ích thì hãy like và share nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.