Góp Vốn Đầu Tư Tài Chính Là Gì? Cách Đầu Tư Hiệu Quả

By Lê Hoàng Nam Updated on

Góp vốn đầu tư tài chính là gì? Hoạt động này đầu tư giúp các công ty hoặc cá nhân tăng thu nhập. Hiểu và nắm rõ đầu tư tài chính là gì? Cách đầu tư tài chính hiệu quả sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro sẽ gặp phải. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết sau đây của Taichinh.vip nhé!

góp vốn đầu tư tài chính là gì

Góp vốn đầu tư tài chính là gì?

Góp vốn là gì?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn đăng ký của công ty, bao gồm cả việc góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vào số vốn đã đăng ký của công ty đã thành lập.

TS góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các TS khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. 

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp TS (người có giấy chứng nhận quyền sở hữu) mới có quyền sử dụng tài sản này để cung cấp vốn theo quy định của pháp luật.

Góp vốn là hành vi chuyển tài sản hoặc đưa TS vào hoạt động đầu tư kinh doanh để đổi lấy lợi ích từ việc kinh doanh, theo đó người góp vốn không nhận tiền từ việc chuyển nhượng vốn trong kinh doanh mà nhận một giá trị khác là tiền lãi trong kinh doanh.

Góp vốn tiếng Anh là Capital Contribution.

Thành viên hợp danh của công ty TNHH, công ty hợp danh và cổ đông của công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty theo quy định sau đây:

 • Đối với TS đã đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, nhà cung cấp vốn phải thực hiện các bước chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng này cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản vốn không phải nộp lệ phí trước bạ;
 • Đối với tài sản TC không đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn phải được thực hiện bằng hình thức giao hàng hóa mang đến, có xác nhận bằng văn bản, trừ trường hợp thực hiện thông qua tài khoản.

Vốn góp là gì?

Vốn góp là số tiền hoặc tài sản được quy đổi thành tiền (đồng Việt Nam) để hình thành vốn đăng ký của doanh nghiệp, có thể góp vốn khi thành lập doanh nghiệp mới hoặc thành lập nhưng cần thêm vốn xã hội để phát triển doanh nghiệp.

Phần vốn góp vào công ty sẽ được chuyển thành một giá trị kinh tế nhất định, sau đó sẽ tạo thành phần vốn góp vào công ty, tương ứng với một tỷ lệ sở hữu nhất định trong công ty.

Định giá tài sản góp vốn:

– TC vốn không phải là Đồng Việt Nam, tiền tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc cơ quan giám định định giá và thể hiện bằng Đồng Việt Nam.

Tài sản góp vốn trong quá trình thành lập công ty phải được các sáng lập viên và các cổ đông đánh giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc bởi một cơ quan thẩm định. Trường hợp có tổ chức chuyên gia thì giá trị TC góp vốn phải được trên 50% số thành viên sáng lập và cổ đông đồng ý.

Trường hợp tài sản góp vốn có giá trị lớn hơn giá trị thực tế của TC đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên sáng lập và các cổ đông cùng góp thêm một khoản bằng phần chênh lệch giữa giá trị định giá TC sản góp vốn và giá trị tài sản góp vốn thực tế tại thời điểm định giá.

Đồng thời đồng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn vượt quá giá trị thực tế.

Việc góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, hội đồng thành viên quyết định đối với công ty TNHH và công ty hợp danh, hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. 

Và các thành viên góp vốn, tổ chức phục hồi. Trường hợp cơ quan giám định thực hiện giám định thì giá trị tài sản góp vốn phải được sự đồng ý của người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

Trường hợp tài sản góp vốn có giá trị lớn hơn giá trị thực tế của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì thành viên góp vốn, chủ sở hữu, thành viên hội đồng thành viên đối với công ty TNHH và thành viên hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị Đối với công ty cổ phần, công ty cổ phần cùng góp thêm một khoản bằng phần chênh lệch giữa giá trị thẩm định và giá trị thực của tài sản góp vốn tại thời điểm thẩm định.

Đồng thời phải liên đới và chịu trách nhiệm riêng đối với những thiệt hại do cố ý định giá hàng hóa góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là hoạt động sử dụng vốn để đầu tư, mua sắm các công cụ tài chính như chứng khoán, trái phiếu, tín phiếu … nhằm mục đích thu lợi nhuận khi bán.

Đầu tư tài chính còn là hoạt động góp vốn vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần với tư cách là thành viên tham gia quản lý và điều hành công ty liên doanh, công ty cổ phần nhằm chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với công ty.

Các nhà đầu tư tài chính thường chỉ nhằm mục đích mua và bán chứ hiếm khi có ý định gia tăng giá trị thực của công ty mà họ đầu tư.

Tùy theo mục đích và thời hạn, các khoản đầu tư tài chính được chia thành hai loại: đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Đầu tư tài chính ngắn hạn là hình thức đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi… hoặc góp vốn liên doanh bằng tiền hoặc hiện vật với thời gian thu hồi vốn dưới 1 năm.

Đầu tư ngắn hạn sẽ giúp nhà đầu tư thu hồi vốn, luân chuyển dòng tiền, thu lợi nhuận nhanh chóng. Đầu tư tài chính dài hạn là hình thức đầu tư vốn vào hiện tại với mục đích thu được lợi ích lâu dài trong tương lai.

Cách đầu tư tài chính hiệu quả

Để đầu tư tài chính hiệu quả, bạn có thể tham khảo các phương tiện sau:

Tiết kiệm – Cơ sở cơ bản để đầu tư

Để đầu tư tất nhiên bạn phải có tiền, vì vậy bạn phải chi tiêu một cách khôn ngoan và cố gắng bỏ ít nhất 10% lương của mình vào quỹ đầu tư.

– Đọc nhiều sách luôn mang lại nhiều giá trị khi đầu tư vào lĩnh vực tài chính

Bạn có cần hiểu những quy tắc đơn giản nhất như chức danh hay tài chính là gì không? Đầu tư tài chính của bạn nghĩa là đầu tư vào cái gì, như thế nào? Định giá cổ phiếu là gì?

Suy nghĩ kỹ – Bạn sẽ không thua

Warren Buffett đã từng nói: “Sau khi suy nghĩ, hãy nghĩ lại, và nếu bạn không thể viết ra một số lý do để mua cổ phiếu, thì đừng mua nó”.

Thực hành nhiều – Không có gì là thừa

Hãy đầu tư vào chứng khoán bằng tiền ảo trước khi “chơi” bằng tiền thật. Ghi lại giao dịch, số lượng cổ phiếu, giá hoặc lỗ, lợi nhuận bao gồm cả số cổ tức nhận được và chi phí giao dịch.

Xây dựng danh sách đầu tư từ 10-50 cổ phiếu blue chip

Blue Chips là công ty dẫn đầu thị trường với chất lượng và độ an toàn có thể mang lại hiệu quả ngay cả khi thị trường tăng hoặc giảm.

Chọn mua cổ phiếu của các công ty có khả năng sinh lợi ít nhất 10 năm, trả cổ tức 10-15 năm, tăng trưởng EPS khoảng 30% trong vòng 10 năm. Mức giảm lớn nhất là 1 và mức tăng nhỏ nhất là 5.

Giữ cổ phiếu trong thời gian dài – Không nên vội vàng

Hãy giữ tâm lý khi thị trường không có những nhịp điều chỉnh rất có lợi cho cả tháng, thậm chí cả năm. Tránh sự cám dỗ của các khoản chênh lệch nhỏ cung cấp 50%, 100% hoặc 200%.

Tránh xa những lời khuyên đầu tư – Không phải lúc nào các chuyên gia cũng đúng!

Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và không tìm kiếm hoặc chú ý đến lời khuyên đầu tư khác, bao gồm cả lời khuyên từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Đầu tư thường xuyên và có hệ thống – Chiến lược cơ bản luôn bị lãng quên

Mua thấp và bán cao là một chiến lược đơn giản. Dành ít nhất 10% thu nhập của bạn để mua cổ phiếu mỗi tháng. Hãy nhớ rằng thị trường chứng khoán luôn bật trở lại, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng.

Không ngừng học tập để tránh những tổn thất tốn kém

Hãy luôn học hỏi và tiếp tục đọc thêm các bài viết từ các nhà đầu tư để đầu tư vào lĩnh vực mà bạn thấy hứng thú.

Điều quan trọng là bạn phải biết đưa ra những lựa chọn khôn ngoan nhất khi đầu tư vào cổ phiếu, những quyết định khôn ngoan nhất khi điều tồi tệ xảy ra.

Quy định về hình thức góp vốn

quy định về hình thức góp vốn

Có thể thấy, luật không quy định chi tiết nhưng lại để lại khoảng trống lớn cho các công ty và nhà đầu tư trong việc quyết định hình thức góp vốn. 

Nhìn chung, hình thức góp vốn bao gồm ba loại, được phân loại theo loại tài sản dùng để góp vốn: góp vốn bằng tài sản, bằng kiến ​​thức và bằng hoạt động, công việc.

Xác định loại tài sản được vốn hóa để tìm ra phương thức góp vốn phù hợp

 • Việc góp vốn bằng tiền mặt phải được thực hiện bằng chuyển khoản áp dụng từ ngày 15/03/2014.
 • Việc góp vốn bằng tài sản phải được xác nhận bằng văn bản.

Đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất thì bên góp vốn còn phải:

 • Là người có quyền sở hữu và sử dụng đất hợp pháp, được pháp luật thừa nhận.
 • Trước khi góp vốn vào công ty, phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu / quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không phải chịu lệ phí trước bạ.

Quyền sở hữu trí tuệ dùng để cung cấp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản này để cung cấp vốn.

Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty góp vốn bằng tài sản như ô tô, nhà ở thì hồ sơ thành lập công ty phải thể hiện đầy đủ điều này. 

Trong trường hợp việc góp vốn chỉ được ghi nhận bằng tiền và sau đó khi thành lập công ty, người góp vốn muốn sửa đổi tài sản góp vốn thì sau khi ký hợp đồng góp vốn, công ty phải thông báo cho Sổ đăng ký công ty để tiến hành thay đổi thủ tục.

Vốn góp bằng tài sản

Về nguyên tắc, mọi tài sản đều có thể được góp vốn công ty như góp vốn bằng tiền, góp vốn bằng hiện vật hoặc góp vốn bằng quyền. Để có thể góp vốn vào công ty, các loại tài sản này phải đáp ứng điều kiện có thể chuyển nhượng hợp pháp trong giao lưu dân sự, vì bản thân việc góp vốn đã là hành vi truyền tài sản nên cần tuân theo các quy định chung liên quan đến việc chuyển giao tài sản. Trong đó:

 • Tiền mặt có thể được cung cấp dưới dạng VND hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Hiện vật có thể được góp dưới dạng bất động sản, động sản có đăng ký tài sản, động sản không phải đăng ký tài sản. Trong số các động sản chưa đăng ký, vàng là loại tài sản được sử dụng phổ biến nhất.
 • Việc góp vốn bằng quyền có thể được thể hiện dưới một số hình thức như: quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu thương mại.

Trong đó:

 • Quyền tài sản theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ bao gồm quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm: sáng chế; kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; nhãn hiệu, tên thương mại và bí mật kinh doanh), quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng.
 • Quyền sử dụng khác với quyền góp vốn theo hình thức sở hữu; mọi người có thể góp vốn thông qua quyền hưởng tài sản. 

Như vậy, người góp vốn vào công ty chỉ trao cho công ty quyền sử dụng vật và thu lợi nhuận từ vật đó; Công ty không kiểm soát được số phận của đối tượng. Hình thức này có đặc điểm tương tự như cho thuê bất động sản.

 • Tài sản thương mại bao gồm các vật dụng hữu hình (như cửa hàng, tài sản, máy móc, xe cộ và các vật dụng khác); và các yếu tố vô hình (chẳng hạn như mạng lưới khách hàng, mạng lưới cung cấp dịch vụ thương hiệu, v.v.)

Cung cấp vốn kiến ​​thức

Việc cung cấp vốn thông qua tri thức có thể hiểu là việc cung cấp vốn thông qua khả năng của chính cá nhân như khả năng tìm kiếm sản phẩm; nghiên cứu thị trường; sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh; phản ứng nhạy cảm với thị trường…

Những người đóng góp kiến ​​thức phải đảm bảo rằng kiến ​​thức của họ được phục vụ một cách siêng năng và trung thực vì lợi ích của doanh nghiệp; còn được gọi là trái chủ là một công ty do người này tham gia để được thành lập.

Tuy nhiên, việc góp vốn bằng tri thức sẽ mang lại những khó khăn về nhiều mặt như: Việc tính toán giá trị phần vốn góp để chia lợi ích cho công ty; chứng minh việc không thực hiện nghĩa vụ của bên góp vốn. 

Sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau có lẽ là một yêu cầu thiết yếu trong nền kinh tế hậu công nghiệp và dựa trên tri thức ngày nay.

Góp vốn theo hoạt động hoặc công việc

Việc góp vốn theo hoạt động hoặc công việc; là cam kết thực hiện những hành vi cụ thể có thể định giá được bằng tiền. Tương tự như dòng vốn vào thông qua tri thức, dòng vốn thông qua lao động; buộc người góp vốn phải có nghĩa vụ siêng năng, trung thực. 

Giá trị của nỗ lực mang lại cho công ty là rất khó để đánh giá chính xác và trực tiếp bằng tiền. Do đó, các thành viên tự đồng ý về giá trị của nó; để bù đắp bằng lợi ích của công ty.

Tài sản góp vốn phải được chuyển giao cho công ty theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối với tài sản đã đăng ký hoặc kết quả giá trị quyền sử dụng đất; người góp vốn phải thực hiện các bước chuyển quyền sở hữu tài sản này hoặc quyền sử dụng đất cho công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đối với tài sản không có đăng ký quyền sở hữu; việc góp nguồn vốn phải bàn giao hàng hóa đã góp, có xác nhận bằng văn bản. 

Ngoài ra, tài sản được sử dụng vào hoạt động thương mại của chủ doanh nghiệp tư nhân; không phải thực hiện bất kỳ bước nào để chuyển quyền sở hữu cho công ty.

Như vậy, bài viết ngày hôm nay của Taichinh.vip đã chia sẻ đến các bạn một số thông tin đề cập tới Góp vốn đầu tư tài chính là gì? Kèm theo đó là nhiều kiến thức liên quan tới khái niệm này nữa. Quý người đọc có thể tham khảo để cập nhật nhiều kiến thức có giá trị nhé! Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *