Lập kế hoạch tài chính là gì? và lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính

By Lê Hoàng Nam Updated on

Thiếu kế hoạch tài chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Nếu kế hoạch tài chính không được tuân thủ, tổ chức hầu như không thể hoạt động và duy trì sự ổn định tài chính. Vì thế taichinh.vip sẽ giúp bạn tìm hiểu nó thông qua bài viết này.

Lập kế hoạch tài chính là như thế nào?

Lập kế hoạch tài chính là quá trình dự đoán việc phân chia vốn và xác định kế hoạch một doanh nghiệp hay công ty sẽ đạt được các mục tiêu và sứ mệnh khác nhau đã định ra trước của mình. Hoàn thiện kế hoạch tài chính là bước cuối cùng trong việc lập kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch bao gồm báo cáo thu nhập dự kiến ​​và báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong 3 đến 5 năm tới. Đôi khi nó bao gồm bảng cân đối kế toán và phân tích hòa vốn.
Đối với mỗi doanh nghiệp việc lập kế hoạch tài chính là vô cùng quan trọng và cần vì nó thiết lập các mục tiêu tài chính của công ty. Mọi doanh nghiệp đều cần lập kế hoạch tài chính, ngay cả những doanh nghiệp nhỏ với ngân sách chi tiêu hạn chế. Ngay cả những công ty đơn lẻ cũng cần lập kế hoạch tài chính.

lap ke hoach tai chinh
lập kế hoạch tài chính

Các bước có thể lập kế hoạch tài chính cho một cá nhân hay doanh nghiệp

Đặt mục tiêu tài chính.

Biết được mục tiêu chính cần đạt được là gì sẽ giúp bạn định hướng được hướng đi, những việc cần thiết cần đạt được nó, giúp bạn có hứng thú để đạt được mục tiêu hơn.

Cần xem xét tiền của bạn cần chi những gì và đi đâu.

Bạn cần tìm hiểu dòng tiền của mình, biết được những gì sắp đến và sắp diễn ra như vậy bạn sẽ mắt bắt được toàn bộ nguồn tiền từ đó dễ dàng đưa ra kế hoạch tài chính phù hợp.

Lập chiến lược hưu trí phù hợp

Lập kế hoạch tài chính ta nên lập các kế hoạch hưu trí độc lập với các ưu tiên tài chính khác. Kế hoạch yêu cầu một chiến lược cụ thể để tích lũy vốn hưu trí cần thiết và phân bổ nó trong suốt vòng đời của kế hoạch.

Quản lý rủi ro toàn diện

Bạn cần xác định tất cả các rủi ro và sử dụng một kế hoạch bảo hiểm để bảo vệ tài sản và gia đình của bạn. Kế hoạch quản lý rủi ro bao gồm đánh giá toàn diện về bảo hiểm nhân thọ và tàn tật, bảo hiểm trách nhiệm cá nhân, bảo hiểm tài sản và tai nạn, v.v.

Kế hoạch đầu tư dài hạn

Bao gồm các chiến lược phân bổ tài sản dựa trên các mục tiêu đầu tư cụ thể và các rủi ro có thể xảy ra. Kế hoạch đầu tư cần cung cấp hướng dẫn cho các lựa chọn mua và bán và thiết lập các tiêu chuẩn để đo lường hiệu quả đầu tư.

Có chiến lược giảm thuế phù hợp

Xác định phương pháp giảm thiểu thuế thu nhập cá nhân trong phạm vi cho phép. Chiến lược này liên quan đến việc xác định các phương tiện đầu tư được ưu đãi thuế giúp giảm thuế thu nhập đầu tư.

Một số lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính

ke hoach tai chinh ca nhan
lợi ích khi lập kế hoạch tài chính

Xác định độ khả thi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nhiều công ty khó có được thành công sau khi bắt đầu kinh doanh mới. Một kế hoạch kinh doanh với một kế hoạch tài chính là một nghiên cứu về khả năng tồn tại của công ty và các điều kiện cần thiết để thành công.

Phân tích sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kế hoạch mong muốn đạt được

Cần nắm bắt và theo dõi kết quả thực tế với ngân sách chi tiết trong kế hoạch tài chính, giúp có thể làm những công việc cần thiết và đi đúng hướng để đạt kết quả tốt. kế hoạch tài chính sẽ giúp ta biết được các giả định sau mỗi dự báo, biết được các lý do
lý do tại sao các kết quả muốn đạt được và việc thực hiện không phù hợp với thực tế.

Dự báo các yêu cầu tài chính cần thiết

Khởi nghiệp cần có vốn. Dự báo trong kế hoạch tài chính sẽ cho biết bạn cần bao nhiêu và khi nào bạn sẽ sử dụng. Kế hoạch tài chính cũng chỉ ra những khoản thiếu hụt tiềm ẩn để các nhà quản lý có thể điều chỉnh dự báo doanh thu và chi phí nhằm tránh tình trạng thiếu hụt hoặc đảm bảo rằng công ty có sẵn các quỹ khác.

Thu hút các khoản đầu tư và tài trợ từ bên ngoài

Các nhà đầu tư và người cho vay (chẳng hạn như hiệp hội tín dụng hoặc ngân hàng) luôn được yêu cầu xem xét kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp xin vay, bao gồm cả kế hoạch tài chính với các dự báo, giả định và các kỳ vọng có thể có.

Quản lý tiền mặt

Nhiều công ty có sự biến động hàng tháng hoặc theo mùa trong thu nhập của họ, điều này có thể xảy ra khi đủ tiền mặt và thiếu tiền mặt. Khi xây dựng kế hoạch tài chính, chủ sở hữu sẽ xem xét các chu kỳ này để kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu trong giai đoạn dự báo thu nhập thấp.

Tầm nhìn dài hạn

Trong kinh doanh, các nhà quản lý thường quan tâm quá nhiều đến cuộc khủng hoảng trước mắt hoặc những vấn đề nảy sinh hàng ngày. Cái giá phải trả của việc quá ngắn hạn là chủ sở hữu có thể không dành đủ thời gian để lập kế hoạch những việc cần làm để phát triển doanh nghiệp trong dài hạn.

Khi bạn lập kế hoạch tài chính có định hướng cho tương lai như vậy sẻ cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp thấy rõ hơn những gì cần thiết để duy trì đà tăng trưởng của công ty và luôn dẫn đầu đối thủ cạnh tranh.

Xu hướng tại chỗ

Lập kế hoạch tài chính là đặt ra các mục tiêu có thể định lượng được và có thể so sánh với hiệu suất thực tế.

Xác định chi tiêu ưu tiên

Tôi ưu tiên nguồn lực tài chính, và ngân sách là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong kinh doanh. Quá trình lập kế hoạch tài chính có thể giúp chủ doanh nghiệp xác định các khoản chi phí quan trọng nhất, đó là những khoản chi ngay lập tức làm tăng năng suất, hiệu quả hoặc khả năng thâm nhập thị trường.

Đo lường tiến độ

Lập kế hoạch tài chính, dữ liệu rõ ràng, số liệu cụ thể và biểu đồ thể hiện mức tăng thu nhập ổn định hoặc sự gia tăng số dư tài khoản tiền mặt là những động lực quan trọng để thực hiện các chiến lược trong tương lai.

Qua bài viết taichinh.vip cũng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn là gì. Mong là những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ giúp bạn có thể thiết lập một kế hoạch đầu tư trong doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *