Thị Trường Liên Ngân Hàng Interbank Market Là Gì?

By Lê Hoàng Nam Updated on

Thị trường liên ngân hàng Interbank Market là gì? Đây là thị trường tiền tệ (nội tệ, ngoại tệ) cho phép thực hiện các giao dịch nguồn vốn ngắn hạn, buôn bán giữa những tổ chức tín dụng với nhau. Bạn có thể biết cụ thể hơn về loại thị trường này qua bài viết ngày hôm nay của chúng tôi – Taichinh.vip nhé!

thị trường liên ngân hàng interbank market là gì

Khái niệm thị trường liên ngân hàng Interbank Market là gì?

Định nghĩa

Thị trường liên ngân hàng tên tiếng anh là interbank market. Thị trường liên ngân hàng (TT LNH) là thị trường tiền tệ bán buôn để thực hiện các giao dịch vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng.

Thị trường liên ngân hàng là mạng lưới toàn cầu được các tổ chức tài chính sử dụng để trao đổi tiền tệ với nhau. Các ngân hàng sử dụng TT LNH để quản lý rủi ro tiền tệ, ngoại hối, trái phiếu và lãi suất.

Đặc trưng

– Chủ thể quan trọng nhất và chủ yếu của thị trường liên ngân hàng là hệ thống các ngân hàng thương mại.

Thông qua thị trường liên ngân hàng, những tổ chức tín dụng có thể huy động vốn và sử dụng vốn ngắn hạn có hiệu quả để đảm bảo khả năng thanh toán và dự trữ bắt buộc của các NHTM nói riêng và các tổ chức tín dụng khác nói chung.

Giá trị của giao dịch trên TT liên ngân hàng thường rất lớn, ở Việt Nam một giao dịch trên TT LNH thường có giá trị từ một tỷ đồng trở lên.

– Thông qua các giao dịch vốn ngắn hạn trên TT LNH, lãi suất liên ngân hàng được hình thành và được coi là lãi suất chuẩn, thường được các tổ chức TD sử dụng làm căn cứ tính lãi suất cho ngân hàng để thực hiện các giao dịch liên kết với lãi suất.

– Giao dịch liên ngân hàng thường được xác lập trên cơ sở thỏa thuận dưới nhiều hình thức như thông qua mạng giao dịch điện tử (ở Việt Nam có thể là mạng điện tử của Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ được phép, chẳng hạn như mạng Vietcombank Money), qua điện thoại (đã đăng ký) hoặc bằng các phương tiện khác.

– Việc thanh toán các giao dịch được quy định chung phải thông qua hệ thống kiểm soát của Ngân hàng Trung ương (tại Việt Nam, các giao dịch liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam phải được thực hiện qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng).

Từ đó Ngân hàng Trung ương có cơ sở để quy định mức lãi suất bình quân liên ngân hàng tỷ lệ cho toàn bộ thị trường.

Những thành phần tham gia thị trường liên ngân hàng

Hai chủ thể chính tham gia thị trường liên ngân hàng, đó là: ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.

 • Ngân hàng thương mại là ngân hàng chuyên doanh trong lĩnh vực tiền tệ và hàng hóa, các ngân hàng thương mại này sẽ hoạt động dưới hình thức nhận tiền gửi của khách hàng và cam kết hoàn trả đúng hạn đã thỏa thuận trước đó. .
 • Ngân hàng Trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, các cơ quan như thế này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm soát và quản lý chính sách tiền tệ của đất nước.

Bạn cần biết những thông tin gì về thị trường liên ngân hàng?

bạn cần biết những thông tin gì về thị trường liên ngân hàng

Đặc điểm của thị trường liên ngân hàng Interbank Market là gì?

Thị trường liên ngân hàng có sáu đặc điểm cơ bản để phân biệt với các thị trường khác trong lĩnh vực ngân hàng. Đó là:

 • Là thị trường vốn ngắn hạn.
 • Chủ yếu là thị trường bán buôn.
 • Là một thị trường đi vay rủi ro cao.
 • Là thị trường thông tin cực kỳ nhạy cảm.
 • Là một thị trường vô hình và liên kết toàn cầu.
 • Thực hiện các giao dịch bằng các công cụ hiện đại.

Những chủ thể nào tham gia vào thị trường liên ngân hàng?

Có hai người chơi chính trên thị trường liên ngân hàng, đó là các ngân hàng thương mại, có sự điều hướng dựa trên các quy định do ngân hàng trung ương ban hành.

Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ và hàng hoá hoạt động thông qua các dịch vụ, thường xuyên nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả đúng hạn.

Ngân hàng trung ương là ngân hàng nhà nước – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia và chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ, quản lý tiền tệ cho chính phủ và chính phủ sẽ mở tài khoản giao dịch không tính lãi cho ngân hàng trung ương.

Vai trò của thị trường liên ngân hàng là gì?

Đối với ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương giống như con thuyền của các tổ chức tài chính. Do đó, trên thị trường này hoặc cụ thể hơn là trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng của ngân hàng trung ương:

 • Là đối tượng xây dựng mặt bằng lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng.
 • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của thị trường thông qua việc ban hành các quy định của pháp luật.
 • Tất cả các nguyên tắc và quy tắc chung của thị trường tiền tệ liên ngân hàng đều do ngân hàng trung ương quyết định.
 • Thị trường liên ngân hàng nội tệ là nơi thu thập thông tin về tình trạng vốn tự có của hệ thống các tổ chức tín dụng.
 • Tiếp nhận và truyền tải tác động của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế dựa trên cơ sở lãi suất hình thành trên thị trường để đưa ra các giải pháp bình ổn thị trường.
 • Hỗ trợ ngân hàng trung ương ấn định lãi suất với các ngân hàng thương mại thông qua lãi suất hình thành trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

Đối với các ngân hàng thương mại

Duy trì lượng tiền mặt dự trữ thường xuyên cho toàn hệ thống ngân hàng để thanh toán các giao dịch một cách nhanh chóng.

Với vai trò là trung gian giao dịch, thị trường liên ngân hàng có tác động tích cực đến nhu cầu quản lý vốn lưu động của hệ thống ngân hàng thương mại.

Là chất xúc tác để nguồn vốn của toàn hệ thống ngân hàng được điều tiết và phân bổ hiệu quả.

Giao dịch trên thị trường liên ngân hàng

Các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng chủ yếu được thực hiện với các ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương là địa điểm cho vay tiền cuối cùng với các giao dịch cụ thể:

 • Gửi hoặc nhận tiền gửi ở các ngân hàng khác. Trong đó, người gửi tiền là các ngân hàng thương mại và người hưởng lợi là các ngân hàng trung ương.
 • Cho vay hoặc đi vay từ các tổ chức có vốn tạm thời dư thừa.
 • Mua bán trực tiếp hoặc mua bán bằng giấy tờ có giá trị kỳ hạn.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng

Khi cho vay giữa các ngân hàng thương mại là hình thức kinh doanh thu lãi tính trên số tiền cho vay theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước giữa hai chủ thể.

Lãi suất liên ngân hàng luôn biến động lên xuống tùy từng thời điểm trong ngày và năng lực của từng ngân hàng phụ thuộc vào ngân hàng trung ương.

Thị trường liên ngân hàng ở Việt Nam

Hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển nhanh chóng, nâng số lượng tổ chức tín dụng lên hàng trăm tổ chức tín dụng và rất đa dạng về vốn đăng ký, hình thức sở hữu và mô hình hoạt động.

Mặc dù vẫn có những thời điểm thị trường này chững lại khi nhu cầu vay vốn giảm, nhất là vào thời điểm đầu năm khi các tổ chức, cá nhân không có nhiều nhu cầu về tài chính.

Tìm hiểu tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng

tìm hiểu tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng

Tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng là tỷ giá hối đoái được sử dụng để thực hiện thanh toán giữa các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng. 

Theo quy định trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch bình quân phải chênh lệch khoảng% so với giá liên ngân hàng do ngân hàng công bố.

Những giao dịch trên thị trường liên ngân hàng

Trên thực tế, các ngân hàng thương mại chủ yếu tham gia vì mục đích sinh lời. Ngược lại, ngân hàng trung ương đóng vai trò là cơ quan quản lý, chi phối thị trường và đóng vai trò là người cho vay phương sách cuối cùng.

Với hai đối tượng chính là ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ sau:

 • Gửi hoặc nhận tiền gửi ở các ngân hàng khác. Trong đó ngân hàng trung ương đóng vai trò là người nhận tiền, người gửi tiền là ngân hàng thương mại.
 • Cho vay hoặc đi vay từ các tổ chức có vốn tạm thời dư thừa.
 • Mua bán trực tiếp hoặc mua bán kỳ hạn giấy tờ có giá.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin, kiến thức trả lời cho câu hỏi Thị trường liên ngân hàng Interbank Market là gìTaichinh.vip muốn chia sẻ đến bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, những nội dung này sẽ thực sự hữu ích đối với bạn. Nếu còn gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ một cách nhanh nhất có thể nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *