Ban Kinh Tế Trung Ương Là Gì? Cơ Cấu, Tổ Chức Bộ Máy

By Lê Hoàng Nam Updated on

Ban kinh tế trung ương chính là gì? Đây chính là một cơ quan thực hiện việc tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN. Bạn có thể hiểu rõ hơn về cụm từ này thông qua bài viết dưới đây của Taichinh.vip nhé!

ban kinh tế trung ương

Ban Kinh tế Trung ương là gì?

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở việc chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng hoạch định (ĐHHĐ), chính sách và các biện pháp kinh tế – xã hội chủ yếu, quan trọng.

Ban Kinh tế Trung ương tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Ban Kinh tế Trung ương chính là Central Economic Committee.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư (BBT) chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; ĐHHĐ, chính sách và các biện pháp kinh tế – xã hội chủ yếu, quan trọng.

Nhiệm vụ

Làm việc nghiên cứu, đề xuất

 • Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu (NC), quy định, tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đại hội, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế – xã hội của Hội đồng Chấp hành, BCH TW, Bộ Chính trị, BBT.
 • Chủ trì hoặc phối hợp NC, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách KT – XH lớn, phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội liên quan đến kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, BBT và theo thẩm quyền.
 • Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Kinh tế – Xã hội.
 • Tham gia với các cơ quan Nhà nước trong việc NC, thể chế hóa các định hướng của BCH TW, Bộ Chính trị, BBT về lĩnh vực KT – XH.
 • Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, quy định, tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp, mới có tầm chiến lược về kinh tế – xã hội, thực hiện thí điểm, tổng hợp một số chính sách, mô hình mới trong lĩnh vực KT – XH.
 • Chủ trì, phối hợp sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế – xã hội theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, BBT và theo thẩm quyền.

Làm việc thẩm định

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm định các đề án, dự án phát triển KT – XH có tầm quan trọng chiến lược hoặc có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội.
 • Tham mưu các đề án, dự án kinh tế – xã hội trước khi cơ quan trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hướng dẫn, xác minh, giám sát

 • Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trương, chỉ thị, chính sách kinh tế – xã hội của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng đoàn báo cáo trực tiếp với trung ương.
 • Giúp Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của ĐH Đảng, Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị (BCT), Ban Bí thư về KT – XH; báo cáo, đề xuất, kiến ​​nghị BCT, Ban Bí thư xem xét, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện.
 • Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm về lĩnh vực kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát của BCT, Ban Bí thư, Chủ tịch nước khi phù hợp.

Lấy ý kiến ​​của các cơ quan liên quan

 • Lấy ý kiến của những cơ quan liên quan về việc bổ nhiệm, giới thiệu, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo khối KT – XH theo phân công, phân công.

Nhiệm vụ khác

 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do BCT, Ban Bí thư giao.

Tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương

tổ chức bộ máy của ban kinh tế trung ương

Lãnh đạo ban

 • Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị.
 • Đồng chí Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban.
 • Đồng chí Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban.
 • Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Ban.
 • Đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban.
 • Đồng chí Đỗ Ngọc An – Phó trưởng Bộ môn.
 • Đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Trưởng Ban.

Cơ cấu tổ chức Ban Kinh tế Trung ương

Bao gồm:

 • Vụ Kinh tế Tổng hợp
 • Vụ Công nghiệp
 • Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Vụ Xã hội
 • Vụ Kinh tế Vùng và Địa phương
 • Vụ Kinh tế và Hội nhập quốc tế
 • Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế TP. HCM
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Văn phòng

Bài viết hôm nay của Taichinh.vip đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Ban Kinh tế Trung ương. Chúng tôi rất hy vọng rằng, toàn bộ thông tin trên sẽ thực sự hữu ích và có giá trị đối với mọi người nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *