Chức Năng Của Ban Kinh Tế Xã Hội

By Lê Hoàng Nam Updated on

Ban Kinh tế xã hội có các đặc điểm nào khiến chúng ta phải quan tâm? Bạn sẽ nhận được lời giải đáp thông qua bài viết ở số này của chúng tôi – Taichinh.vip. Mọi người có thể tham khảo để không bỏ lỡ những nội dung bổ ích nhé!

ban kinh tế xã hội

Ban Kinh tế Xã hội có chức năng gì?

 • Ban Kinh tế Trung ương tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã liên quan đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giáo dục, y tế, ngân sách, văn hóa và thông tin, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, tài nguyên, khoáng chất và môi trường.
 • Có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết và báo cáo đề án liên quan đến kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao được Hội đồng nhân dân phân công theo nhiệm vụ, quyền hạn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân giám sát HĐ của Ủy ban nhân dân – UBND và những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong văn hóa, thể thao, giáo dục và thông tin, khoa học và công nghệ, tự nhiên, tài nguyên, khoáng sản và môi trường.
 • Ngoài ra, Hội đồng kinh tế – xã hội còn thực hiện chức năng tổ chức và theo dõi tình hình địa phương về việc thực hiện những quy định của pháp luật, các cam kết, chính sách của Nhà nước trong các hoạt động (HĐ) kinh tế, xã hội, ngân sách, giáo dục, thể dục, thể dục thể thao, văn hóa và thông tin, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, đời sống nhân dân theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
 • Uỷ ban kinh tế có chức năng kiến ​​nghị với Hội đồng nhân dân về các vấn đề thuộc đời sống xã hội, văn hoá thể thao, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, tài nguyên và môi trường.
 • Tiếp theo, Hội đồng kinh tế báo cáo KQ hoạt động giám sát với cơ quan thường trực HĐND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực phụ trách của các Ban HĐND

Theo quy định của pháp luật, tham gia chuẩn bị ND kỳ họp Hội đồng nhân dân về lĩnh vực được Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực HĐND phân công phụ trách, lãnh đạo trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

Theo quy định của pháp luật, ông có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân kiểm soát HĐ của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Giám sát HĐ của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực mình phụ trách; giám sát các văn bản quy phạm pháp luật do mình phụ trách.

Điều tra việc áp dụng các quy định của pháp luật tại lĩnh vực thẩm quyền được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giao.

Báo cáo KQ hoạt động giám sát trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm về công việc của mình và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; Trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp báo cáo Thường trực HĐND về công tác.

Theo quy định của pháp luật, Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm áp dụng Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng các khu định cư và quản lý địa giới hành chính trong các khu định cư địa phương.

Hiện nay, pháp luật quy định các ban kinh tế – xã hội của hội đồng nhân dân huyện, xã chịu trách nhiệm về kinh tế, ngân sách, quy hoạch đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, vật lý, giáo dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo của địa phương nơi mình quản lý.

Cơ cấu của Hội đồng nhân dân xã

cơ cấu của hội đồng nhân dân xã

Cơ cấu của Hội đồng nhân dân cấp xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri cấp xã bầu ra theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, việc xác định tổng số đại biểu HĐND xã được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Tổng số đại hội dân tộc xã miền núi, miền núi và hải đảo có từ một nghìn dân trở xuống bầu mười lăm đại biểu;
 • Ở miền núi, miền núi và hải đảo có từ một đến hai vạn dân được bầu hai mươi đại biểu.
 • Tổng số đại biểu của các thành phố trực thuộc trung ương miền núi, miền núi và hải đảo có từ hai nghìn đến ba nghìn dân bầu hai mươi lăm đại biểu; nếu có trên ba ngàn dân thì cứ một nghìn dân thì bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số đại biểu không quá ba mươi lăm;
 • Ngoài ra, các thành phố trực thuộc trung ương còn lại từ bốn nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; Nếu có trên bốn nghìn dân thì cứ hai nghìn dân thì được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không được quá ba mươi lăm đại biểu.

Cơ cấu của Hội đồng nhân dân thông thường là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân và một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân HĐ chuyên trách.

Trong khuôn khổ HĐ của mình, Hội đồng nhân dân xã thành lập Ủy ban pháp luật và Ủy ban kinh tế – xã hội.

Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên. Số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp xã ấn định.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã HĐ kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng ban có nhiệm vụ và nghĩa vụ nào?

 • Chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng, thay mặt Hội đồng ký các văn bản do Hội đồng ban hành;
 • Chủ trì chuẩn bị ND, chương trình làm việc và chủ trì các cuộc họp HĐQT, chỉ đạo công tác chuyên môn của Ban;
 • Giữ mối liên hệ với các thành viên Hội đồng, thay mặt Ủy ban giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;
 • Báo cáo kết quả HĐ của Hội đồng với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân;
 • Tham dự những cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập; thay mặt Ban Giám đốc tham dự các cuộc họp về lĩnh vực phụ trách do Ủy ban nhân dân, cơ quan, tổ chức ở địa phương mời;
 • Tổ chức giám sát, điều tra của Hội đồng;
 • Trình bày báo cáo kiểm tra, báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp HĐND.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin liên quan tới Ban Kinh tế xã hội, trong đó có Chức năng của đơn vị này. Bạn có thể tham khảo để cập nhật cho mình nhiều kiến thức có giá trị nhé! Cảm ơn các quý người đọc đã luôn theo dõi Taichinh.vip!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *