Đối Tượng Phát Hành Trái Phiếu Là Ai? Các Loại Trái Phiếu Doanh Nghiệp

By Trịnh Công Hòa Updated on

Đối tượng phát hành trái phiếu là ai? Trái phiếu là một loại tài sản, một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Bạn có thể tìm được cho bản thân câu trả lời cho câu hỏi ở trên thông qua bài viết dưới đây của Taichinh.vip nhé!

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Mua trái phiếu doanh nghiệp hay chọn gửi tiết kiệm ngân hàng? Đây là thắc mắc của nhiều người khi chọn kênh đầu tư tiềm năng. Trước hết cần tìm hiểu khái niệm trái phiếu doanh nghiệp là gì.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 153/2020 / NĐ-CP: “1. Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có thời hạn từ 1 năm trở lên do công ty phát hành xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần khoản nợ của công ty phát hành.”

Như vậy, trái phiếu doanh nghiệp có thể hiểu là trái phiếu do công ty phát hành, dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi nợ. Các công ty phải trả cả lãi và gốc cho trái chủ khi đến hạn. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng có thể phát hành trái phiếu chiết khấu khi cần gọi vốn.

Đối tượng phát hành trái phiếu là ai?

Khoản 4 Điều 46 Luật doanh nghiệp nêu rõ:

“4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

Khoản 4 Điều 74 Luật doanh nghiệp nêu rõ về trường hợp này:

“4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

Khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp nêu rõ: 

“3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty”.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần và công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam đều có quyền phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

Tổ chức phát hành là các công ty; Trái phiếu được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Người mua trái phiếu là những người cho các công ty vay tiền và là chủ nợ của các công ty phát hành trái phiếu.

Người mua trái phiếu hoàn toàn khác với người sở hữu cổ phiếu của một công ty.

Thu nhập trái phiếu là tiền lãi, thu nhập cố định, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty.

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu có thể được xác định thủ tục thực hiện theo một trong các phương pháp sau: lãi suất cố định cho toàn bộ thời hạn của thị trường trái phiếu; mệnh giá – giá trị – tỷ giá thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thay đổi.

Nghĩa vụ là các khoản nợ phải trả nên công ty muốn giải thể, tuyên bố phá sản phải hoàn thành các khoản nợ này theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu ổn định và rủi ro không quá lớn, nhưng chúng không có quyền điều hành và kiểm soát công ty như cổ phiếu.

Các loại trái phiếu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Nghị định 153/2020 / NĐ-CP, có các loại TP được cập nhật chi tiết như sau:

Trái phiếu doanh nghiệp xanh là trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

  • Trái phiếu chuyển đổi là loại TP do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty phát hành theo các điều kiện và điều khoản quy định trong phương án phát hành TP.
  • Trái phiếu có bảo đảm là loại TP được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi và gốc khi đáo hạn bằng tài sản của công ty phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch. hoặc đảm bảo thanh toán theo yêu cầu của pháp luật.
  • TP chứng quyền là loại TP do công ty phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phần phổ thông của công ty phát hành theo các điều kiện và điều khoản quy định trong hợp đồng xác định tại thời điểm phát hành TP (trái phiếu chính phủ).

Trên đây là những thông tin trả lời cho câu hỏi Đối tượng phát hành trái phiếu là ai. Mọi thắc mắc về vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi – Tài Chính VIP để được giải đáp nhanh chóng nhất có thể nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *