Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính Năm Là Khi Nào?

By Lê Hoàng Nam Updated on

Hạn nộp báo cáo tài chính năm được quy định rõ trong Thông tư 200/2014 / TT-BTC. Ngoài thời hạn nộp báo cáo tài chính, các điều khoản và thời hạn thực hiện công việc này sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết trong bài viết dưới đây của Taichinh.vip.

hạn nộp báo cáo tài chính năm là khi nào

Hồ sơ cần có trong việc lập báo cáo tài chính?

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014 / TT-BTC, hồ sơ khai thuế doanh nghiệp lần cuối gồm:

Báo cáo tài chính hàng năm

Tùy theo quy mô của doanh nghiệp, BCTC năm sẽ bao gồm các loại báo cáo khác nhau, cụ thể:

Đối với công ty lớn thì phải lập – nộp BCTC hàng năm theo quy định tại Thông tư 200:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo hoạt động.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Ghi nhận vào BCTC.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì phải lập BCTC năm theo quy định tại Thông tư 133:

 • Báo cáo tình hình tài chính.
 • Báo cáo hoạt động.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Ghi nhận vào BCTC.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Tờ khai thuế TNCN

Tờ văn bản khai quyết toán cục thuế TNCN mẫu 05 / QTT-TNCN. Nếu trong năm công ty không trả lương cho NLĐ hoặc không có người lao động nào thì không phải kê khai này.

Báo cáo quyết toán thuế doanh nghiệp – kế toán thuế

Để quyết toán thuế TNDN, DN nhà nước phải hoàn thành tờ khai quyết toán thuế TNCN 03 / TNDN trên phần mềm HTKK kèm theo một số phụ lục:

 • Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh: Mẫu số 03-1A / TNDN, Mẫu số 03-1B / TNDN, Mẫu số 03-1C / TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2 / TNDN.
 • Các phụ lục ưu đãi về thuế TNDN.
 • Phụ lục về IS để truyền tải BĐS.
 • Đính kèm thông tin giao dịch liên kết theo Mẫu 03-7 / TNDN (nếu có).

Lịch nộp – Gia hạn nộp báo cáo tài chính năm là thời gian nào?

Theo quy định tại Điều 109, Thông tư 200/2014 / TT-BTC, thời hạn nộp BCTC như sau:

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính hàng quý gồm các đơn vị dưới đây:

 • Đơn vị kế toán: Nộp BCTC hàng quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Công ty mẹ, Tổng công ty Crown: nộp BCTC chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc công ty, công ty nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ và công ty QĐ.
 • Báo cáo tài chính hàng năm.
 • Đơn vị kế toán: Nộp BCTC quý chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán năm.
 • Công ty mẹ, Tổng công ty Crown: nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc công ty, công ty nhà nước: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ và công ty quy định.

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh khác – doanh nghiệp khác

Đối với đơn vị kế toán là các loại doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán năm. Thời hạn nộp BCTC của đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.

Đơn vị các loại doanh nghiệp khác như kế toán trực thuộc công ty, doanh nghiệp NN: Thời hạn nộp BCTC do công ty mẹ và công ty quy định.

Phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nào?

phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nào

DNNN đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp BCTC cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, các doanh nghiệp công ích trung ương và tổng doanh nghiệp nhà nước sẽ phải nộp nhiều hơn cho Bộ Tài chính.

Một số loại hình doanh nghiệp đại chúng cụ thể như NHTM, công ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng, công ty xổ số và công ty chứng khoán sẽ phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính.

Đặc biệt, công ty kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp đại chúng phải nộp bổ sung BCTC cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và Sở Giao dịch Chứng khoán.

Các công ty phải chuyển BCTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Công ty – doanh nghiệp nhà nước có đơn vị kế toán cấp dưới phải gửi BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định.

Cơ quan tài chính nơi công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký trụ sở chính.

Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần, ngoài việc nộp BCTC theo quy định nêu trên, còn phải trình các cơ quan, đơn vị được phân cấp và chịu tác động để thực hiện các quyền của chủ sở hữu theo quy định của Nghị định. 99/2012 / NĐ-CP.

Những công ty có trụ sở kinh doanh tại khu chế xuất, khu công nghệ cao sẽ phải nộp BCTC cho Ban giám đốc khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao theo yêu cầu.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về hạn nộp báo cáo tài chính năm. Đối với từng loại hình doanh nghiệp sẽ có những quy định khác nhau, doanh nghiệp cần đảm bảo nộp BCTC đúng hạn và nộp đầy đủ cho các cơ quan hữu quan. Hãy theo dõi Taichinh.vip nhiều hơn để cập nhật nhiều nội dung hữu ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *