Giám Sát Tài Chính Là Gì – Mục Đích, Mô Hình Và Nội Dung

By Lê Hoàng Nam Updated on

Giám sát tài chính là gì? Đây chính là sự giám sát của các cơ quan công quyền có thẩm quyền đối với hoạt động của thị trường tài chính.

Quý người đọc có thể hiểu rõ hơn về thuật ngữ này thông qua bài viết dưới đây của Taichinh.vip nhé! Hãy tham khảo nha!

giám sát tài chính là gì

Khái niệm giám sát tài chính

Giám sát tài chính tên tiếng anh là: Financial Monitoring.

Giám sát tài chính là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát hoạt động của thị trường tài chính (TC) trong ba lĩnh vực chính: ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

Mô hình giám sát của hệ thống TC là một cơ cấu có hệ thống bao gồm nhiều yếu tố tác động qua lại, liên quan và phù hợp với nhau, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của TTTC.

Mục đích của hoạt động giám sát tài chính

Các mục tiêu của thành viên giám sát đầu tư công vào công ty, cũng như mục tiêu giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả và công bố thông tin TC của công ty được quy định:

 • Thứ nhất, mục tiêu điều chỉnh, đánh giá việc tuân thủ các quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả công tác đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định.
 • Thứ hai, mục đích của việc đánh giá toàn diện và kịp thời tình trạng TC và hiệu quả hoạt động của công ty để có hành động khắc phục các vấn đề tồn tại, đạt được các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh theo quy định.

Mục đích của giám sát TC và đánh giá hiệu quả hoạt động là giúp nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu nhanh chóng phát hiện những yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời cảnh báo và kiến ​​nghị các biện pháp xử lý, khắc phục và thực hiện minh bạch, công khai tình hình TC của các công ty nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra thì còn tăng cường trách nhiệm của các công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Mô hình giám sát tài chính – Financial Supervision

Hiện nay, trên thế giới phổ biến 4 mô hình giám sát TC, đó là mô hình giám sát theo đặc thù thể chế; Mô hình theo dõi chức năng; Mô hình giám sát lưỡng đỉnh và mô hình giám sát hợp nhất.

Mô hình giám sát thể chế

Mô hình giám sát thể chế theo cách tiếp cận truyền thống; Theo đó, địa vị pháp lý của một tổ chức TC sẽ quyết định cơ quan quản lý nào chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của tổ chức đó.

Mô hình giám sát chức năng

Mô hình giám sát chức năng là mô hình mà sự giám sát được xác định bởi hoạt động kinh doanh của các thực thể, bất kể hình thức pháp lý của các thực thể, công nghệ đó.

Mô hình giám sát lưỡng đỉnh

Mô hình giám sát hai đỉnh dựa trên nguyên tắc giám sát theo mục tiêu và dẫn đến sự phân bổ các chức năng giám sát cho hai cơ quan:

 • Một cơ quan có chức năng bảo mật (thận trọng) chịu trách nhiệm, yêu cầu đảm bảo sự an toàn của toàn bộ hệ thống TC.
 • Một cơ quan tập trung vào điều chỉnh hoạt động kinh doanh (các hoạt động cụ thể của các tổ chức tài chính trên thị trường) để bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Mô hình này được coi là tối ưu để đảm bảo tính minh bạch, tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Mô hình giám sát hợp nhất

Mô hình giám sát thống nhất bao gồm một cơ quan giám sát duy nhất chịu trách nhiệm giám sát tất cả các tổ chức trung gian và thị trường liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, TC và bảo hiểm.

Nội dung giám sát tài chính và đánh giá kết quả hoạt động

nội dung giám sát tài chính và đánh giá kết quả hoạt động

Nội dung giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và báo cáo tài chính đối với DNNN được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quy chế; Cụ thể bao gồm:

1. Giám sát – tham mưu yêu cầu thành viên về việc quản lý, sử dụng vốn, tiền tệ, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung, đặc điểm sau:

 • Hoạt động đầu tư tài sản vào doanh nghiệp (bao gồm danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn huy động gắn với dự án đầu tư).
 • Huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu, cổ phiếu (nếu có).
 • Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, bao gồm đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, đầu tư vào lĩnh vực TC, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán (nếu có); hiệu quả của việc đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp.
 • Tình hình quản lý tài sản, các khoản phải thu, công nợ, khả năng thanh toán nợ của công ty, tỷ lệ nợ.

2. Đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

3. Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo các nội dung sau:

 • Yêu cầu sản xuất, tiêu thụ và tồn kho sản phẩm; thu nhập từ hoạt động thương mại, dịch vụ; thu nhập từ hoạt động TC; Thu nhập khác.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).
 • Phân tích dòng tiền của công ty.
 • Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
 • Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

4. Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với thành viên người lao động trong công ty, bao gồm nội dung về chi phí tiền lương, thu nhập của người lao động, người quản lý và cán bộ công ty yêu cầu.

5. Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định các hình thức thực hiện giám sát nêu tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ ban hành quy định các hình thức kiểm tra nêu tại khoản 4 Điều này.

6. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực TC, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán thực hiện các quy định ban hành về giám sát TC tại quy chế này và các quy định của pháp luật liên quan về TC, NHNN, tài sản, tín dụng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán.

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác với các văn bản quy định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, từ điều luật nêu trên có thể thấy, mục đích giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát TC, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin TC của công ty nhằm các mục đích: 

Quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào công ty, nhằm giải pháp đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình TC, hiệu quả hoạt động của công ty để có biện pháp khắc phục những tồn tại, thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công ích và cải thiện hiệu quả và sức cạnh tranh của sản xuất và dịch vụ công ty theo quy định của pháp luật trong thời gian nhất định.

Như vậy, bài viết này của Taichinh.vip đã giúp bạn hiểu rõ hơn về giải pháp giám sát tài chính. Các bạn đọc có thể dành chút thời gian tham khảo để cập nhật cho bản thân những kiến thức bổ ích và có giá trị nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *