Báo Cáo Tài Chính Là Gì? Mục Đích, Vai Trò Của Báo Cáo Tài Chính

By Lê Hoàng Nam Updated on

Báo cáo tài chính là gì? Đây chính là một loại hồ sơ không thể nào thiếu trong những hoạt động kinh doanh cũng như là liên quan tới ngân sách của DN. Vậy thì, khái niệm này sẽ được hiểu như thế nào? Nếu muốn tìm được câu trả lời thì bạn có thể tham khảo bài viết ngày hôm nay của Taichinh.vip nhé!

báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định ở khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015 / QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo hình thức quy định tại chuẩn mực kế toán cũng như là chế độ kế toán.

Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp nội dung về tình trạng tài chính, các hoạt động và dòng tiền của một doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế đều phải lập và nộp báo cáo tài chính (BCTC) hàng năm.

Đối với công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính năm, BCTC tổng hợp (hợp nhất) cuối kỳ kế toán năm căn cứ vào BCTC của đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, các công ty đại chúng, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ngoài việc lập BCTC năm còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Công ty nhà nước

Bao gồm:

 • Thời hạn nộp BCTC quý: 20 ngày, kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán quý. Công ty mẹ, công ty Nhà nước: chậm nhất là 45 ngày. 

Các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ theo khung thời gian do công ty mẹ quy định.

 • Thời hạn nộp tài khoản năm: 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán kiểm toán năm. Công ty mẹ, tập đoàn Crown: Chậm nhất là 90 ngày. 

Các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ trong thời hạn quy định.

Các công ty khác

 • Công ty tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Những đơn vị tài khoản khác chậm nhất trong vòng 90 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên đúng thời hạn quy định.

Các tài liệu cần thiết trong báo cáo tài chính

 • Bộ tờ khai quyết định thuế: tờ khai quyết định thuế thu nhập cá nhân và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Bộ BCTC: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán.
 • Phụ lục kèm theo: Thuyết minh báo cáo BCTC, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có vai trò quan trọng, phản ánh tình trạng tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Mục đích của báo cáo tài chính là gì?

Điều 97, Thông tư 200/2014 / TT-BTC nêu rõ mục đích của BCTC như sau:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, điều kiện kinh doanh, dòng tiền một công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu trình của người dùng. thông tin về các quyết định kinh tế.
 • BCTC cung cấp thông tin về: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập và chi phí khác của doanh nghiệp; lãi lỗ và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh; thuế và các khoản khác do nhà nước; các tài sản khác có liên quan đến đơn vị; cách thức các luồng tiền vào và ra trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài ra, trong “Thuyết minh BCTC”, công ty phải giải thích các chỉ tiêu được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất, chính sách kế toán áp dụng cho các giao dịch phát sinh:

 • Chế độ kế toán áp dụng; hình thức kế toán; các nguyên tắc công nhận; phương pháp kế toán giá cả và hàng tồn kho; Phương pháp khấu hao TSCĐ…

Vai trò của báo cáo tài chính

 • Cung cấp chỉ tiêu kinh tế, tài chính cần thiết để xác định và xác minh một cách toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết cho việc phân tích hoạt động kinh tế, tài chính nhằm xác định và đánh giá tình hình thương mại, tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Căn cứ vào số liệu trình bày trên báo cáo tài chính để phân tích, phát hiện tiềm lực kinh tế, dự báo tình hình, xu hướng hoạt động của công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quả.
 • Cung cấp dữ liệu để lập kế hoạch sản xuất, hoạt động và đầu tư phù hợp.
 • Thông tin có trong báo cáo tài chính không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và điều hành của các nhà quản lý doanh nghiệp mà còn để thông báo cho nhiều đối tượng khác.
 • Đối với NĐT, chủ nợ, ngân hàng: Thông tin báo cáo tài chính giúp đánh giá hoạt động kinh doanh tài chính hiện tại và tiềm năng, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và đánh giá rủi ro để có quyết định phù hợp.
 • Đối với NLĐ: Thông tin báo cáo tài chính giúp Người lao động nắm được tình hình hoạt động, khả năng tiếp tục duy trì và phát triển trong tương lai.
 • Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Thông tin về báo cáo tài chính nhằm thực hiện chức năng kiểm tra, rà soát, giám sát việc tuân thủ pháp luật, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Như vậy, bài viết này của Taichinh.vip cũng đã cung cấp cho quý người đọc những thông tin về Báo cáo tài chính là gì. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp khách hàng hiểu rõ thêm nhiều kiến thức liên quan tới khái niệm này. Hãy tham khảo để cập nhật cho bản thân những bài học bổ ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *