Giám Đốc Tài Chính Là Gì? Công Việc Và Vai Trò Của Giám Đốc Tài Chính

By Lê Hoàng Nam Updated on

Giám đốc tài chính là gì? Vị trí này thực hiện những công việc nào? Người đảm nhận chức vụ này sẽ có vai trò gì? Hãy cùng Taichinh.vip tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên thông qua bài viết ở số này nhé!

giám đốc tài chính là gì

Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính (CFO) là một trong những nhà quản lý cấp cao, giám sát toàn bộ bộ phận tài chính (TC) và kế toán và chịu trách nhiệm về các vấn đề TC của công ty, bao gồm lập kế hoạch TC, quản lý rủi ro TC, báo cáo tài chính, giám sát việc phát triển các chiến lược TC.

Giám đốc tài chính báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành (COO). CFO thường ngồi trong ban giám đốc.

CFO có công việc gì?

Vậy thì, đâu là những công việc của một giám đốc tài chính cần làm? Đó chính là:

Lãnh đạo/ giám sát

Đầu tiên, CFO lãnh đạo bộ phận TC và kế toán (bao gồm kiểm soát viên, thủ quỹ và nhà phân tích tài chính), giám sát tất cả các hoạt động (HĐ) trong bộ phận như phân tích và báo cáo lợi nhuận, phân tích chi phí, phản ứng của thị trường.

Về nhiệm vụ này, Giám đốc tài chính đánh giá và đảm bảo tính nhất quán của các mục tiêu TC ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Giám đốc tài chính cũng sẽ đảm bảo rằng phân tích ngân sách và xu hướng TC là chính xác và kịp thời, được cung cấp bởi bộ phận TC và có thể truy cập được trong toàn bộ doanh nghiệp.

Vị trí này cũng giám sát hệ thống xử lý giao dịch kinh doanh, việc thực hiện các nhiệm vụ trong bộ phận TC nói riêng và trong doanh nghiệp nói chung. Giám đốc tài chính cũng là người thiết lập và giám sát hệ thống CNTT tài chính.

Ngoài ra, CFO có trách nhiệm tạo ra một văn hóa làm việc trong sạch cho nhân viên trong công ty, cũng như thiết lập các quy định và tiêu chuẩn mà các bộ phận khác của công ty phải thực hiện theo sự đào tạo.

Giám đốc tài chính cũng chỉ đạo, chuẩn bị và trình bày các báo cáo về hiệu suất của người dùng và nhân viên.

Họ sẽ là những người đảm bảo hiệu quả của lực lượng lao động của bộ phận.

Họ là những người hướng dẫn và cố vấn, khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp, nguồn nhân lực để tiếp tục ở vị trí Giám đốc tài chính trong thời gian tới.

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Giám đốc tài chính quản lý toàn bộ những quy trình liên quan đến ngân sách của công ty. Chúng đảm bảo dòng tiền tốt trong HĐ kinh doanh.

CFO cũng đảm bảo rằng thông tin tài chính được truyền đạt một cách minh bạch và chính xác, vì nó có thể ảnh hưởng đến các quyết định sản xuất kinh doanh.

CFO tổng hợp thông tin, thực hiện phân tích và trình bày kết quả phân tích tài chính cho các bên liên quan. Họ trực tiếp tham gia vào quá trình lập ngân sách, đưa ra những dự báo về xu hướng thị trường tài chính.

Từ những dự báo này, các chiến lược (CL) liên quan đến HĐ thương mại của các công ty sẽ được đưa ra một cách chính xác và phù hợp.

Kiểm soát nguy cơ

CFO thực hiện quản lý rủi ro bằng cách phân tích các khoản nợ và rủi ro của công ty trong các hoạt động kinh doanh và quan hệ đối tác; giám sát các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng đến ngành.

Họ phải đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các yêu cầu (YC) pháp lý. Để phục vụ sứ mệnh này, CFO sẽ xây dựng các hệ thống kiểm soát đáng tin cậy.

Hệ thống này duy trì quản lý nội bộ để đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn HĐ theo các quy tắc kế toán và luật pháp của nhà nước.

Giám đốc tài chính cũng sẽ quan tâm đến các vấn đề bảo hiểm của công ty và tiến hành bảo trì hoặc sửa đổi khi thích hợp.

Về hồ sơ và tài liệu, CFO sẽ đảm bảo rằng hồ sơ đáp ứng đầy đủ các YC của cơ quan kiểm toán hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Họ sẽ duy trì quan hệ với các kiểm toán viên và nắm bắt các khuyến nghị mà họ đưa ra.

Với những rủi ro có thể xảy ra, CFO sẽ báo cáo hội đồng quản trị để đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

Đưa ra dự báo và chiến lược kinh tế

Các CFO không chỉ chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính hiện tại và quá khứ của công ty, họ còn quan tâm đến các vấn đề trong tương lai. 

Từ kết quả phân tích thị trường và người dùng, họ sẽ đưa ra dự đoán về những lĩnh vực phù hợp có thể làm tăng thành công trong kinh doanh (nghĩa là tăng khả năng tài chính).

Họ làm việc với các bên liên quan và ban quản lý, đưa ra lời khuyên liên quan đến tăng trưởng kinh tế, giúp hoạch định chiến lược tài trợ thuế, quản lý quy trình lập ngân sách và gây quỹ.

Họ cũng là người sẽ đề xuất các biện pháp giúp công ty đạt được các mục tiêu tài chính.

Thiết lập quan hệ với các bên thứ ba

Là một phần của nhiệm vụ này, CFO thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng và các nhà đầu tư.

Họ có thể tham gia các cuộc họp, hội nghị, chăm sóc khách hàng và đại diện cho công ty trong các dự án hợp tác.

Các nhiệm vụ khác của Giám đốc tài chính là gì?

Ngoài những nhiệm vụ chính được liệt kê ở trên, CFO có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến vấn đề tài chính nếu cần thiết hoặc YC của cấp trên.

Yêu cầu đối với CFO

yêu cầu đối với cfo

Với một vị trí quan trọng như vậy, nhà tuyển dụng sẽ mong đợi điều gì ở ứng viên?

Giáo dục

Về trình độ học vấn, ứng viên cần có kiến ​​thức nền tảng về kế toán, kinh tế, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Bằng thạc sĩ trở lên và các chứng chỉ kế toán sẽ là lợi thế.

Tuy nhiên, kinh nghiệm (KN) làm việc tương đương cũng có thể được chấp nhận.

Kinh nghiệm

Vị trí ấy đòi hỏi ít nhất mười năm KN làm CFO hoặc các vị trí quản lý trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính trong các công ty hoặc tập đoàn lớn. Ứng viên nên có kinh nghiệm dẫn dắt và kết nối các nhóm.

Ngoài ra, ứng viên cũng cần có KN quản lý các phương thức thanh toán thương mại điện tử, quản lý các thiết kế tài chính, hệ thống và quy trình thực hiện để cải thiện HĐ tài chính của doanh nghiệp.

KN là một yếu tố rất quan trọng. Trải nghiệm thực tế sẽ giúp ứng viên tích lũy kiến ​​thức cũng như rèn luyện khả năng quản lý tình huống và quản lý rủi ro.

Kỹ năng

Cùng với kiến ​​thức và kinh nghiệm, các kỹ năng cũng rất cần thiết đối với một CFO.

Kỹ năng giao tiếp

CFO phải có các kỹ năng giao tiếp đặc biệt, bao gồm cả kỹ năng giao tiếp bằng lời và không lời.

Với kỹ năng này, Giám đốc tài chính có thể đưa ra định hướng phù hợp và rõ ràng. Từ đó ảnh hưởng đến HĐ của nhân viên trong bộ phận tài chính và hoạt động tài chính của toàn bộ công ty.

Kỹ năng giao tiếp của CFO cũng ảnh hưởng đến khả năng hợp tác và thực hiện các dự án hợp tác của họ.

Ngoài ra, với nhiệm vụ đứng đầu bộ phận TC, CFO còn báo cáo và đưa ra đề xuất với ban giám đốc và đội ngũ quản lý trong việc xây dựng CL tổng thể cho công ty.

Kỹ năng công nghệ

Phần mềm văn phòng, phòng ban như MS Office (Word, Excel, Powerpoint) được yêu cầu để tạo báo cáo tài chính, đề xuất và khuyến nghị.

Ngoài ra, CFO cũng cần sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Expensify, JD Edwards.

Kỹ năng lãnh đạo

CFO là người đứng đầu bộ phận tài chính kế toán nên kỹ năng này cũng là kỹ năng cần thiết giúp họ thực hiện tốt các công việc mà vị trí đó YC.

Kỹ năng khác

Ngoài những kỹ năng trên, người quản lý tài chính cũng cần có những kỹ năng nhất định như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức, kỹ năng phân tích, kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm, …

Nhiệm vụ của giám đốc tài chính

Chức năng, nhiệm vụ tổng thể của một CFO là hoàn thiện bộ máy tài chính của công ty, doanh nghiệp. 

CFO cũng là người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tài chính, hoạch định và báo cáo tài chính cho cấp trên.

Giám đốc tài chính có khả năng sử dụng các công cụ tài chính giúp nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp và doanh nghiệp, giúp giảm thiểu chi phí cho các HĐ kinh doanh có giá trị. 

Định giá không hiệu quả thông qua Công cụ phân tích và máy tính.

Vai trò của Giám đốc tài chính là gì?

vai trò của giám đốc tài chính là gì

Vai trò của CFO hoàn toàn khác với vai trò của kế toán trưởng. Nhiều nhiệm vụ của giám đốc tài chính kế toán trưởng không thể thực hiện được. 

Ở các nước phát triển, CFO là vị trí không thể thiếu trong tất cả các công ty.

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và đầy biến động như hiện nay, các CFO cần có những thay đổi để đưa doanh nghiệp đi đúng hướng.

Deloitte & Touche LLP đã chia vai trò CFO thành 4 nhóm chính bao gồm:

  • Vai trò quản lý:

Các CFO trong vai trò này sẽ được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn báo cáo tài chính và quản lý các YC khác. 

Nhiệm vụ chính của nhóm này là bảo toàn tài sản của công ty thông qua việc kiểm soát và quản lý rủi ro.

  • Vai trò điều hành: 

Sử dụng các mô hình tài chính hợp lý cho từng doanh nghiệp và hoạt động. Nhiệm vụ chính của đội này là tăng hiệu quả và mức độ dịch vụ và chịu trách nhiệm cân đối chi phí sao cho hợp lý và linh hoạt.

  • Vai trò chiến lược:

Nhiệm vụ hàng đầu của nhóm CFO này là đưa ra định hướng tương lai cho doanh nghiệp nhằm giúp nâng cao hiệu quả HĐ kinh doanh, đồng thời cung cấp cho ban lãnh đạo cấp cao những kế hoạch tài chính giúp đột phá gia tăng doanh thu lợi nhuận.

CFO của nhóm này sẽ giúp các công ty, doanh nghiệp gắn kết với các đối tác trong CL kinh doanh.

Tầm quan trọng của CFO doanh nghiệp

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, cùng với sự phát triển của thị trường tài chính ngày càng mạnh mẽ.

Với các doanh nghiệp lớn, do hoạt động tài chính đa dạng nên các HĐ đầu tư vì hoạt động tài chính được diễn ra thường xuyên nên các công ty này thường cử một cán bộ quản lý tài chính chuyên trách gọi là một giám đốc tài chính.

CFO giúp quản lý các công việc của bộ phận kế toán và tài chính. CFO tham gia sâu vào việc xây dựng các chính sách tài chính, kế hoạch tài chính cho HĐ của doanh nghiệp.

CFO là thành viên của hội đồng quản trị nhân lực của công ty và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề tài chính của công ty.

Kết luận

Với tốc độ phát triển như hiện nay, vai trò và trách nhiệm của Giám đốc tài chính đã thực sự trở nên đặc biệt hơn. Hy vọng qua bài viết trên của Taichinh.vip, bạn sẽ biết được Giám đốc tài chính là gì cũng như là có thêm cho mình những thông tin hữu ích. Hãy đón xem những bài viết sau để biết thêm nhiều công việc thú vị nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *