Cập Nhật Thông Tin Về Phân Tích Tài Chính Dự Án Đầu Tư

By Lê Hoàng Nam Updated on

Phân tích tài chính dự án đầu tư sẽ gồm các công việc nào? Làm sao để đánh giá được dự án đó có hiệu quả hay không? Trong đầu bạn có đang hiện hữu những thắc mắc này không? Nếu có thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của chúng tôi – Taichinh.vip nhé!

phân tích tài chính dự án đầu tư

Phân tích tài chính dự án đầu tư bao gồm những gì?

Khả năng tài chính thực sự quan trọng đối với mọi dự án kinh doanh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Do tầm quan trọng của nó, nó là công việc bắt buộc đầu tiên trước khi bắt tay vào khởi động các dự án.

>>>Quản lý tài chính cá nhân thông minh

Các công việc của chuyên viên phân tích tài chính dự án đầu tư bao gồm:

 • Rà soát nhu cầu và nguồn TC đảm bảo để hỗ trợ thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư.

Với kỹ năng và chuyên môn, có thể xác định quy mô đầu tư, cơ cấu các loại vốn và nguồn TC cho dự án đến từ đâu.

 • Dưới góc độ hạch toán kinh tế của đơn vị thực hiện dự án, nhà phân tích hiệu quả tài chính có thể xem xét thực trạng, kết quả và hiệu quả các hoạt động của dự án. 

Tính toán các CP sử dụng từ khi soạn thảo dự án đến khi hoàn thành dự án. Như vậy xét về ích lợi thu được từ đơn vị thực hiện dự án.

Dựa trên kết quả của quá trình này, nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định có đầu tư dự án đó hay không.

Suy cho cùng, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi đã quyết định đầu tư vào một dự án đều phải đảm bảo thu được lợi nhuận, thậm chí tính ra lợi nhuận cao hơn so với các dự án khác.

Làm thế nào để đánh giá hiệu quả tài chính của một dự án?

Việc phân tích tài chính dự án đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư, Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hay không đầu tư dự án. 

Nhà phân tích tài chính sẽ xem xét lên quan đến nhiều khía cạnh tài chính và kinh tế xã hội hiện tại để đánh giá hiệu quả tài chính của một dự án.

Vậy đánh giá hiệu quả TC của dự án như thế nào?

Trước hết, chúng ta phải xem xét mục tiêu của dự án, cụ thể: Về mặt tài chính, mục tiêu mà chúng ta phải đạt được từ dự án là lợi nhuận tối đa cho nhà đầu tư.

Tiếp theo là quy trình của dự án gồm: Mục tiêu nghiên cứu tài chính để giải quyết các vấn đề sau:

 • Xác định chi phí (CP) đầu tư, cơ cấu phân bổ vốn và cơ cấu tài trợ.
 • Tính toán chặt chẽ thu nhập – chi phí – lợi nhuận thực tế.

>>>Cố vấn tài chính

Tính tổng vốn của dự án

Tổng vốn dự án là toàn bộ CP được sử dụng cho một dự án, gồm CP xây dựng và các CP nhằm mục đích tạo điều kiện cần thiết giúp dự án hoạt động bình thường theo các mục tiêu đã trình bày với chủ đầu tư.

Tổng vốn đầu tư của dự án gồm các chi phí sau:

 • CP sử dụng trước khi đầu tư
 • VĐT vào tài sản cố định
 • Đầu tư vốn lưu động (VLĐ) ròng

Chi phí sử dụng trước khi đầu tư

Đây là những CP phát sinh trước khi thực hiện dự án. Đây là những khoản CP cần thiết để đảm bảo cho việc triển khai và hoạt động bình thường của dự án. Đây có thể gọi là chi phí nghiên cứu của dự án.

Trước khi tạo một dự án, tất cả các phân tích tài chính đầu tư là bắt buộc, do đó, có những chi phí được bao gồm trong phí người dùng trước khi đầu tư.

CP trước khi đầu tư khá cao, chẳng hạn như chi phí chuẩn bị đầu tư dự án, chi phí trả lương cho cán bộ, công nhân viên trước khi thực hiện dự án hoặc CP xây dựng chòi, nhà tạm cho công nhân, nhân viên, hoặc chi phí quản lý dự án chung.

Vốn đầu tư tài sản cố định

VĐT vào tài sản cố định gồm các khoản đầu tư tài sản hữu hình và tài sản vô hình, tức là những tài sản mà chúng ta nhìn thấy và không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vốn đầu tư tài sản, nhà máy và thiết bị

Chúng là tư liệu sản xuất về mặt vật chất, giá trị hiện tại và giá trị sử dụng lâu dài. Đóng góp trực tiếp vào các chu kỳ kinh tế trong khi vẫn duy trì hình dáng bên ngoài của chúng.

VĐT vào tài sản, nhà máy và thiết bị gồm các khoản chi sau:

 • CP mua máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, chi phí vận chuyển và sửa chữa, bảo dưỡng.
 • Chi phí ĐTV: CP nghiên cứu, thiết kế và xây dựng.
 • TSCĐ được giao, điều chuyển: Mặc dù không được chủ đầu tư mua nhưng vẫn được tính vào TSCĐ của dự án vì chúng tham gia vào quá trình tạo ra TSCĐ.
 • Tài sản được cho, tặng, lựa chọn, góp vốn liên doanh.

VĐT vào tài sản vô hình

Tài sản vô hình là những thứ không ở trạng thái vật chất, giá trị hiện tại được định lượng tương ứng với chu kỳ kinh tế.

Tài sản vô hình gồm:

 • Chi phí đầu tư sử dụng đất: chi phí mua đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ, phí san lấp mặt bằng… Trường hợp công ty thuê đất nhưng không mua thì CP này được phân bổ theo từng thời kỳ và không được dựa vào trong chi phí ĐTV.
 • CP phát sinh để mua hoặc thuê phát minh, sáng chế hoặc kỹ thuật sản xuất. Số tiền này được dựa trên cơ sở chi phí được sử dụng để thuê hoặc mua lại một số bằng sáng chế, phát minh hoặc nhãn hiệu cho dự án.
 • CP và ích lợi kinh doanh.
 • CP đầu tư vốn thuê tài chính.

Chi phí ĐTV lưu động ròng

Chi phí vốn lưu động hiện hành là CP sử dụng các phương tiện tài chính, gồm:

 • VLĐ đầu tư vào tài sản dự trữ: Là chi phí của các dự án phải trích để mua tài sản dự trữ sử dụng khi cần thiết.
 • VLĐ đầu tư vào dự trữ tiền mặt: Các khoản chi vốn để chuẩn bị dự trữ tiền mặt để sử dụng cho các trường hợp phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • VLĐ đầu tư vào những khoản phải thu: Trong dự án, những khoản người mua chưa thanh toán được thì cần trích CP để tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất.
 • VLĐ được sử dụng từ các khoản phải trả: là khoản phí kinh doanh phải dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đánh giá hiệu quả dự án qua ước tính tài sản dự án khi bắt đầu

đánh giá hiệu quả dự án qua ước tính tài sản dự án khi bắt đầu

Các khoản đầu tư giúp xây dựng tài sản cho một doanh nghiệp hoặc công ty:

 • Chi đầu tư cơ bản: Tài sản có giá trị tài chính cao, không bị mất đi sau dự án nên được đưa vào những hoạt động của dự án.
 • Các khoản đầu tư vào VLĐ ròng và nợ phải trả: Các khoản chi phí phải trả theo nhu cầu của dự án.

Phân tích tài chính dự án đầu tư qua nguồn kinh phí dự kiến

 • Vốn huy động nội bộ: Đây là nguồn vốn tự có của công ty chủ yếu dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định.
 • Vốn nợ: được sử dụng để bổ sung VĐT, thường là các khoản vay trung và dài hạn để tài trợ cho dự án.
 • Vốn chủ sở hữu: Bằng cách tăng vốn chủ sở hữu, các nhà đầu tư có thể tìm thấy các nguồn tài chính mới.

>>>Tổ chức cho vay tiêu dùng

Xác định lợi ích và chi phí được sử dụng trong dự án

Dựa trên việc xác định CP và lợi ích dự án, chúng ta có thể dễ dàng tính toán được ích lợi của từng dự án.

Nó cũng là một trong những nghiệp vụ của phân tích TC của các dự án đầu tư.

Tiêu chí để đánh giá lợi ích và chi phí chính là: giá trị đồng tiền theo thời gian.

CP và ích lợi của việc đầu tư đều được phản ánh trong giá trị hiện tại của dòng tiền. Giá trị thời gian của dòng tiền có thể tính theo một số cách như:

 • Cùng một số tiền, nhưng số lượng tài sản mua được ở các thời điểm khác nhau.
 • Cùng một số tiền được chi cho hoạt động này tốt hơn hoạt động khác vì chi phí cơ hội.

Giá trị hiện tại của bạc thay đổi do nhiều yếu tố và theo thời gian. Vì vậy khi tính toán phải tính thêm các khoản phát sinh ở các thời điểm khác nhau.

Chiết khấu hiện tại và tích lũy trong tương lai có thể tính toán. Có thể chuyển tiền tệ cùng một lúc bằng cách sử dụng công cụ “lãi suất được tính toán”.

Lãi suất tính toán trong dự án cần phản ánh rõ ràng CP cơ hội của việc sử dụng vốn.

Trong mọi dự án đều có những rủi ro nhất định. Các nhà phân tích tài chính đầu tư dự án phải có những tính toán cụ thể nếu muốn thu hút các nhà đầu tư.

Kết luận

Trên đây là những nội dung liên quan về phân tích tài chính dự án đầu tưTài Chính VIP muốn cung cấp cho bạn. Nếu như người đọc cảm thấy nội dung chúng tôi chia sẻ là có giá trị thì đừng quên tham khảo, like và share đến với mọi người xung quanh nhé! Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *