Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Đơn Giản

By Lê Hoàng Nam Updated on

Cách làm báo cáo tài chính như thế nào? Bạn muốn tìm được câu trả lời này cũng như là hiểu được BCTC là gì thì đừng bỏ qua bài viết ở số này của chúng tôi – Taichinh.vip nhé! Hứa hẹn sẽ mang lại cho người đọc những thông tin bổ ích nhất có thể.

cách làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật kế toán năm 2015, báo cáo tài chính là thông tin kinh tế, TC của đơn vị kế toán được trình bày dưới dạng biểu mẫu, bảng biểu, sơ đồ để mô tả thông tin về tình hình hoạt động, tiền mặt của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các doanh nghiệp phải lập và nộp BCTC kịp thời và chính xác theo các quy định của Luật Kế toán và Thống kê.

Cách làm báo cáo tài chính nhanh chóng

Dưới đây là cách lập BCTC chi tiết mà các công ty cần nắm được để tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Một bộ báo cáo tài chính bao gồm những tài liệu gì?

Một bộ BCTC bao gồm:

Báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan nhà nước bao gồm:

Kê khai báo cáo thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp/ công ty .
 • Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Báo cáo tài chính:

 • Bảng cân đối kế toán (theo mẫu số B01-DN).
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu số B02-DN).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo mẫu số B03-DN).
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính (theo Mẫu số B09-DN).

Yêu cầu và nguyên tắc

Một số yêu cầu và nguyên tắc cần tuân thủ khi lập BCTC bao gồm:

Yêu cầu khi viết báo cáo:

Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, khi lập báo cáo tài chính cần chú ý đến các yêu cầu sau:

 • Việc trình bày BCTC phải chính xác, trung thực và hợp lý đối với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • BCTC cần phản ánh bản chất kinh tế hơn là hình thức pháp lý.
 • Thực hiện báo cáo tài chính một cách khách quan và công bằng.
 • Các BCTC phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng.
 • Các BCTC phải được trình bày trên tất cả các khía cạnh trọng yếu của chúng.

Nguyên tắc

Theo quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014 / TT-BTC, khi lập BCTC phải quan tâm tới các nguyên tắc sau:

 • Hoạt động liên tục.
 • Kế toán dồn tích.
 • Nhất quán.
 • Trọng yếu và tổng hợp.
 • Bù trừ.
 • Nguyên tắc có thể so sánh.

Quy trình

quy trình lập báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo tài chính, công ty cần tuân thủ các bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra chứng từ

Thu thập các loại chứng từ đã phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra, đối chiếu chứng từ thu được với tờ khai thuế định kỳ đã kê khai nộp cơ quan thuế.

Do có sự thay đổi về số dư tài khoản giữa Thông tư 200/2014 / TT-BTC và Quyết định 15/2006 / QĐ-BTC nên sẽ có sự chuyển đổi số dư theo quy định tại Điều 126 Thông tư 200/2014 / TT-BTC.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Rà soát các bút toán hàng tháng theo đúng quy định.

Về thu nhập, cần phân biệt giữa thu nhập bán hàng, thu nhập tài chính và thu nhập khác.

Đối với các khoản chi phí, cần phân biệt và ghi chép chính xác vào các khoản mục chi phí, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác.

Bước 3: Phân loại tài sản và nợ phải trả

Phân loại tài sản và nợ phải trả theo quy định của lập bảng cân đối kế toán theo cách ngắn hạn và dài hạn.

Tài sản hoặc nợ phải trả có thời hạn thanh toán dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn.

Bước 4: Thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày cơ sở cho việc lập và trình bày BCTC, các chính sách kế toán cụ thể được lựa chọn và áp dụng cho các giao thiệp và sự kiện quan trọng.

Thể hiện các thông tin phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực kế toán mà trong các báo cáo tài chính khác chưa được thể hiện.

Bước 5: Cơ sở lập báo cáo tài chính

Căn cứ để lập báo cáo tài chính là báo cáo tài chính của kỳ trước (lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC), sổ kế toán tổng hợp, phần mềm kế toán, sổ kế toán và các tài liệu kế toán khác.

Kết luận

Bài viết này của Tài Chính VIP đã giúp các bạn biết được đâu là cách làm báo cáo tài chính rồi đúng không nào? Nếu bạn cảm thấy bài viết của chúng tôi hữu ích thì đừng quên like và share nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *